MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Datum04.11.2023 - 11.11.2023
Vreme15:00-19:00h (subotama)
Cena6.000,00 + PDV
Prijavi se

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Predstavi sebe i kroz razgovor upoznaj druge – Veština komunikacije za decu je namenjen deci od 12 do 18 godina koja se, kroz zabavne vežbe, upoznaju sa osnovama PR-a i pravilne komunikacije radi sticanja samopouzdanja u predstavljanju ličnih kvaliteta i talenata.

  Potrebno predznanje

  Nije potrebno nikakvo predznanje.

  Trajanje

  10 školskih časova

  Sadržaj kursa Predstavi sebe i kroz razgovor upoznaj druge – Veština komunikacije za decu

  Veštine komunikacija i PR za decu

  • Upoznavanje  sa osnovnim pojmovima PR-a i veštinama prezentacije ličnih kvaliteta i talenata;
  • Upoznavanje sa načinima kojima želju pretvaramo u cilj;
  • Upoznavanje i učenje pravilne komunikacije koja uključuje načine usmenog i pismenog izražavanja, razlikovanje formalne i neformalne komunikacije, načine uspostavljanja pravilne komunikacije sa svojim okruženjem, načine pravilnog korišćenja komunikacije u komunikacijskom pregovaranju da bi se postigao cilj sa akcentom na razvijanje odgovornosti i samopouzdanja;
  • Upoznavanje i načini komunikacije putem društvenih mreža i aplikacija viber, whats up, pravilno pisanje poruka, e-maila sa akcentom na razlici između formalne i nefromalne komunikacije;
  • Upoznavanja sa pojmovima strategije i taktike kao načinima da se postigne cilj;
  • Upoznavanje sa načinima planiranja aktivnosti i načinima organizacije i usklađivanja slobodnog vremena i obaveza;
  • Upoznavanje sa kriznim PR-om i problemima koji mogu nastati u komunikaciji kao i načinima kako prevazići problem sa akcentom jačanja samopozdanja u prezenotvanju ličnih kvaliteta i talenata.

  Značaj kursa

  Komunikacija u društvu se menja i prilagođava brzom razvoju tehnike i tehnologije. Sa svim tim razvojem menjaju se društveni odnosi i komunikacija u društvu. Deca treba da nauče da uspešno komuniciraju i da sebe predstave u najboljem svetlu, što i jeste suština PR-a.

  Deci je potrebno da shvate da, kada nešto jako žele, ta želja u stvari predstavlja cilj koji oni žele da postignu.  Za svaki cilj su potrebne određene strategije i taktike. Do sada, deca su ove pojmove mahom koristila u igricama na Internetu i verovatne misle da te reči samo tome služe. Upravo kroz PR treba da nauče šta su to strategije i taktike u stvarnom životu i kako da se njima koriste kao alatima za postizanje određenog cilja.

  Upoznavanjem sa osnovama  PR-a deca uče kako da uz lep način usmenog i pismenog izražavanja i pravilne komunikacije – predstave sebe u pravom svetlu – a samim tim uspostave pravilnu komunikaciju sa svojim okruženjem i da nauče da pravilno koriste komunikacijsko pregovaranje. Na taj način postići će ono što je najvažnije – a to je dogovor. Usvajanjem veština komunikacija i PR- a deca će shvatiti koliko je važno usvojiti veštine pravilnog komuniciranja u cilju predstavljanja sebe i svojih kvaliteta.

  U školi računara Smart School postoje različite IT obuke prilagođene različitim nivoima znanja.
  Proverite koje su obuke planirane u narednom periodu na stranici Zakazani kursevi.