MestoTošin Bunar 272v, Novi Beograd
Datum16.10.2023
Vreme09:00h - 17:00h
Cena216000,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7 kurs sadrži intenzivnu praktičnu obuku koja se fokusira na instaliranje, konfigurisanje i upravljanje VMware vSphere® 7, koji uključuje VMware ESXi™ 7 i VMware vCenter Server® 7. Ovaj kurs vas priprema za administriranje vSphere infrastrukture za organizaciju bilo koje veličine. Ovaj kurs je osnova za većinu drugih VMware tehnologija u softverski definisanom centru podataka.

  Potrebno predznanje

  Iskustvo administracije sistema na operativnim sistemima Microsoft Windows ili Linux

  Za koga je namenjen

  • Sistem administratori

  • Sistem inženjeri

  Ciljevi kursa

  • Opisivanje softverski definisanog centra podataka (SDDC)

  • Objašnjavanje vSphere komponenti i njihove funkcije u infrastrukturi

  • Opisivanje prednosti i mogućnosti VMware Skyline-a

  • Instaliranje i konfiguracija ESXi hostova

  • Postavljanje i konfiguracija VMware vCenter® Server Appliance™

  • Korišćenje VMware vSphere® Client™-a za upravljanje inventarom vCenter servera i konfiguracijom vCenter servera

  • Upravljanje, nadgledanje, pravljenje rezervne kopije i zaštita vCenter Server Appliance

  • Kreiranje virtuelne mreže sa vSphere standardnim prekidačima

  • Opisivanje tehnologije skladištenja koje podržava vSphere

  • Konfiguracija virtuelne memorije korićenjem iSCSI i NFS skladišta

  • Kreiranje VMware vSphere® VMFS skladišta podataka i upravljanje njima

  • Korišćenje vSphere Client-a za kreiranje virtuelnih mašina, šablona, klonova i snimaka

  • Kreiranje biblioteke sadržaja i primena virtuelne mašine iz šablona u biblioteci

  • Upravljanje korišćenjem resursa virtuelne mašine

  • Migriranje virtuelne mašine pomoću VMware vSphere® vMotion® i VMvare vSphere® Storage vMotion®

  • Kreiranje i upravljanje vSphere klasterom koji je omogućen sa VMware vSphere® High Availability i VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™

  • Razgovaranje o rešenjima za upravljanje životnim ciklusom vSphere

  • Korišćenje VMware vSphere® Lifecycle Manager™-a da se izvrši nadogradnja na ESXi hostove i virtuelne mašine

  Sadržaj kursa VMware vSphere: Install, Configure, Manage V7

  1 Uvod u kurs

  • Uvod i logistika

  • Ciljevi kursa

  2 Uvod u vSphere i softverski definisan centar podataka (SDDC)

  • Objasnite osnovne koncepte virtuelizacije

  • Opišite kako se vSphere uklapa u softverski definisan centar podataka i infrastrukturu cloud-a

  • Objasnite kako vSphere reaguje sa CPU-ima, memorijom, mrežama i skladištem

  • Prepoznavanje korisničkih interfejsa za pristup sistemu vCenter Server i ESXi hostovima

  • Opišite ESXi host arhitekturu

  • Krećite se kroz korisnički interfejs direktne konzole (DCUI) da biste konfigurisali ESXi host

  • Prepoznajte najbolje prakse za ESXi nalog korisnika hosta

  • Instalirajte ESXi host

  • Koristite VMvare Host Client™ za konfigurisanje postavki ESXi hosta

  • Opišite kako da proaktivno upravljate svojim vSphere okruženjem koristeći VMware Skyline

  3 Virtualne mašine

  • Kreirajte i obezbedite virtuelnu mašinu

  • Objasnite važnost VMware Tools™

  • Instalirajte VMware Tools

  • Identifikujte datoteke koje čine VM

  • Prepoznavanje komponenti VM-a

  • Prepoznavanje virtuelnih uređaja koje VM podržava

  • Opišite prednosti i slučajeve upotrebe kontejnera

  • Identifikujte delove kontejnerskog sistema

  4 vCenter Server

  • Opišite arhitekturu vCenter servera

  • Razgovarajte o tome kako ESXi hostovi komuniciraju sa vCenter serverom

  • Postavite i konfigurišite vCenter Server Appliance

  • Koristite vSphere Client za upravljanje inventarom vCenter Servera

  • Dodajte centar podataka, organizacione objekte i hostove na vCenter Server

  • Koristite uloge i dozvole da biste korisnicima omogućili pristup objektima u inventaru vCenter Servera

  • Napravite rezervnu kopiju vCenter Server uređaja

  • Nadgledajte zadatke, događaje i zdravlje uređaja vCenter Server

  • Koristite VMware vCenter Server® High Availability da zaštitite vCenter Server uređaj

  5 Konfigurisanje i upravljanje virtuelnim mrežama

  • Kreirajte i upravljajte standardnim prekidačima

  • Opišite tipove povezivanja virtuelnog prekidača

  • Konfigurišite politike bezbednosti virtuelnog prekidača, oblikovanja saobraćaja i balansiranja opterećenja

  • Uporedite vSphere distribuirane prekidače i standardne prekidače

  6 Konfigurisanje i upravljanje virtuelnim skladištima

  • Identifikujte protokole za skladištenje i tipove uređaja za skladištenje

  • Razgovarajte o ESXi hostovima koji koriste iSCSI, NFS i Fibre Channel skladište

  • Kreirajte i upravljajte VMFS i NFS skladištima podataka

  • Objasnite kako multipathing funkcioniše sa iSCSI, NFS i Fibre Channel skladištem

  • Prepoznavanje komponenti VMware vSAN™ konfiguracije

  7 Menadžment virtuelnih mašina

  • Koristite šablone i kloniranje za primenu novih virtuelnih mašina

  • Izmenite virtuelne mašine i upravljajte njima

  • Kreirajte biblioteku sadržaja i primenite virtuelne mašine iz šablona u biblioteci

  • Koristite datoteke specifikacije prilagođavanja da biste prilagodili novu virtuelnu mašinu

  • Izvršite vSphere vMotion i vSphere Storage vMotion migracije

  • Opišite funkciju Enhanced vMotion Compatibility

  • Kreirajte i upravljajte snimcima virtuelne mašine

  • Ispitajte karakteristike i funkcije VMware vSphere® Replication™

  • Opišite prednosti VMware vSphere® Storage API-ja – Zaštita podataka

  8 Upravljanje resursima i praćenje

  • Razgovarajte o konceptima CPU-a i memorije u virtuelizovanom okruženju

  • Opišite šta znači prekomerno angažovanje resursa

  • Opišite metode za optimizaciju upotrebe CPU-a i memorije

  • Koristite različite alate za praćenje korišćenja resursa

  • Kreirajte i koristite alarme da biste prijavili određene uslove ili događaje

  9 vSphere klasteri

  • Opišite funkcije vSphere DRS klastera

  • Kreirajte vSphere DRS klaster

  • Nadgledanje konfiguracije vSphere klastera

  • Opišite opcije kako da vSphere okruženje učinite visoko dostupnim

  • Objasnite vSphere HA arhitekturu

  • Konfigurišite vSphere HA klaster i upravljajte njime

  • Ispitajte karakteristike i funkcije VMware vSphere® Fault Tolerance

  • Opišite funkciju vSphere® Cluster Service

  10 vSphere Lifecycle Management

  • Prepoznajte važnost vCenter Server Update Planera

  • Opišite kako VMware vSphere® Lifecicle Manager™ funkcioniše

  • Opišite kako da ažurirate ESXi hostove koristeći osnovne linije

  • Potvrdite usklađenost sa ESXi hostom koristeći sliku klastera

  • Opišite kako da nadogradite VMware alate i VM hardver

  • Opišite VMware vSphere® Lifecicle Manager™ i VMware vSAN™ integraciju

  Kurs se organizuje u partnerskoj saradnji sa Ingram Micro.

  U školi računara Smart School postoje različite IT obuke prilagođene različitim nivoima znanja.
  Proverite koje su obuke planirane u narednom periodu na stranici Zakazani kursevi.