Category

Adobe programi

Grafički dizajn

Cilj kursa Cilj je da se polaznici osposobe za samostalno bavljenje svim aspektima popularnog dizajna i stonog izdavaštva. Kome je namenjen Namenjen...
Read More

Adobe InDesign

Kome je namenjen? Namenjen je osobama koje žele da ovladaju veštinama preloma teksta, pripreme za štampu i izrade grafičkih publikacija (knjiga, časopisa,...
Read More

Adobe Photoshop

Kome je namenjen Namenjen je svima koje žele da izgrade temelje za samostalan rad na planiranju, izradi i održavanju kompletnih web sajtova...
Read More