Certified Security Analyst/Licensed Penetration Tester

Linux System Administrator

Objavljeno08 apr 2016
Kome je namenjen Namenjen je svima koji žele da ovladaju administracijom Linux Servera, sistemskim procesima, korisnicima, administracijom i konfiguracijom mreže, virtualizacijom sistema...
Pogledaj više

Linux Master

Objavljeno08 apr 2016
Kome je namenjen Namenjen je svima koji žele da ovladaju naprednim upravljanjem i administracijom Linux operativnog sistema (iskusniji Linux korisnici), ali i...
Pogledaj više