Web Dizajner

Web Dizajner

Kome je namenjen Osobama koje žele da izgrade temelje za samostalan rad na planiranju, dizajniranju/kreiranju i održavanju kompletnih Internet prezentacija (web sajtova),...
Read More

Adobe InDesign

Kome je namenjen? Adobe InDesign je program koji je namenjen za preloma teksta, pripremu za štampu i izradu grafičkih publikacija (knjiga, časopisa,...
Read More