Grafički dizajn

Grafički dizajn

Cilj kursa Cilj je da se polaznici osposobe za samostalno bavljenje svim aspektima popularnog dizajna i stonog izdavaštva. Kome je namenjen Namenjen...
Read More

Adobe InDesign

Kome je namenjen? Namenjen je osobama koje žele da ovladaju veštinama preloma teksta, pripreme za štampu i izrade grafičkih publikacija (knjiga, časopisa,...
Read More