Grafički dizajn

Grafički dizajn

Grafički dizajn obuhvata obuku rada u tri grafička programa: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe InDesign. Programi su deo paketa Adobe Creative...
Read More

Adobe InDesign

Kome je namenjen? Adobe InDesign je program koji je namenjen za preloma teksta, pripremu za štampu i izradu grafičkih publikacija (knjiga, časopisa,...
Read More