Praksa za QA Software testera

Software Tester – zanimanje potrebno svakoj ozbiljnoj kompaniji

1

Kompanija koja želi da ostane konkurentna na savremenom tržištu jednostavno mora u svoje poslovanje uvesti savremenu tehnologiju. Tako sve više firmi ima i zahteve za različitim softverskim rešenjima, čiji su razvoj i implementacija od vitalnog značaja za njihovo poslovanje. Kako bi zadovoljili potrebe krajnjih korisnika, IT kompanije koje razvijaju ovakva rešenja moraju da obezbede, pre same isporuke i implementacije, sigurnost da je razvijeno rešenje funkcionalno i da će zadovoljiti potrebe krajnjeg korisnika. Iz tog razloga pre same isporuke mora biti obezbeđeno testiranje njegove ispravnosti. Otuda se u poslednje vreme razvila i velika potreba za Software Tester kadrovima.

QA Software testeri su okosnica organizacija, jer od njih direktno zavise kvalitet i uspešnost projekata i proizvoda. Testeri imaju jedinstvenu priliku da među prvima dođu u kontakt sa novim softverima, detektuje eventualne greške i probleme (tzv bagove) i na taj način pomognu programerima da ih koriguju.

Oni sprovode automatske ili ručne testove softvera i sistema kako bi sprečili pojavu grešaka, pre nego što proizvod stigne do krajnjih korisnika. Većina Software testera mora poznavati i programiranje i kodiranje, jer je procena kvaliteta koda jedan od čestih zadataka.
Shvatajući važnost njihove uloge u procesu, velike firme na jednog programera upošljavaju isto toliko Software Testera.

DoIT praksa pruža vam kompletna praktična znanja i kompetencije na nivou Juniora za zanimanje QA Software Tester. Ako ste kreativni, radoznali sa izraženim analitičkim sposobnostima i volite timski rad, ovo je prilika da naučite kako da te osobine i dobro unovčite.

Kome sve može koristiti obuka na smeru Software tester?

Obuka je namenjena svima kojima je potrebna praksa i odmah upotrebljivo znanje o osnovnim konceptima testiranja softvera – onima koji kreću od 0, ali i ljudima sa iskustvom u ovoj oblasti:

  • Početnicima i talentovanim đacima
  • Studentima IT ili telekomunikacija kako bi dobili neophodnu praksu i obogatili porfolio
  • Zaposlenima koji žele da osavremene svoja znanja i steknu potrebnu praksu ( test inženjerima, test analistima, projekt menadžerima, menadžerima kvaliteta i sl.)
  • Nezaposlenima da se dokvalifikuju ili prekvalifikuju za traženije zanimanje
  • Samoukim IT stručnjacima

Odmah nakon obuke imaćete sve potrebne kompetencije za rad na poziciji Software testera u domaćim i stranim kompanijama, a možete pokrenuti i sopstveni sturt-up.

Koja znanja ćete steći na obuci za zanimanje Software tester?

Kompletan program obuke za zanimanje Software testera obrađuje sve njegove aktivnosti i uloge u razvojnom procesu softvera, dajući vam konkretne metode, tehnike i alate.

Metodologija prenošenja znanja zasnovana je na praktičnom radu na konkretnim projektima i učenju kroz rešavanje stvarnih problema (PSL).

Obuka počinje 19. septembra, a broj mesta je ograničen.

Rezervišite svoje mesto u grupi do 31.07. i platite 20% nižu cenu.

Prijave su u toku, pozovite 065/ 47–28-202 ili pišite na office@smart.rs.