Microsoft power platforma

Kao zvanični Microsoft partneri organizujemo obuke koje vode licencirani Microsoft treneri. Pored obuka, u okviru naše škole nalazi se i Pearson Vue Testing Centar gde možete da polažete Microsoft ispite. 

AKCIJA: 🔥 Uplatom sva 4 kursa dobijate GRATIS VAUČER za polaganje MS PL100 ispita.