Microsoft sertifikacije

Kompanija Smart School New d.o.o. kao jedini Microsoft Partner sa Learning kompetencijom u Vojvodini, istaknuti je ponuđač specijalističkih Microsoft kurseva, koji pripremaju polaznike za polaganje ispita i sticanje neke od priznatih međunaradno priznatih Microsoft sertifikacija.
 
Sticanjam Microsoft sertifikacije potvrđujete svoja znanja i veštine u radu sa najnovijim Microsoftovim tehnologijama i dobijate prepoznat status IT profesionalca. Microsoft sertifikati pružaju znatnu prednost prilikom konkurisanja za zaposlenje, kao i u unapređenju karijere.
 
IT kompanije koje zapošljavaju IT stručnjake često kao obavezan uslov postavljaju upravo posedovanje određene Microsoft sertifikacije, a neretko po Microsoft titulama formiraju i radne pozicije.
 

Šta dobijate pohađanjem Microsoft zvaničnih kurseva?

Microsoft Official Course (MOC) edukaciju mogu izvoditi samo Microsoft partneri sa Learning kompetencijom prema originalnim nastavnim materijalima, sa isključivo sertifikovanim predavačima – Microsoft Certified Trainers (MCT).

Predavači sa MCT titulom su profesionalni predavači sa radnim iskustvom u razvoju, primeni i podršci za jednan ili više Microsoft-ovih proizvoda. Kroz MOC edukaciju se kroz intenzivne kurseve stiče specijalizovano znanje orjentisano na primenu određenog Microsoft alata ili tehnologije.

Po završetku Microsoft kursa, svaki polaznik dobija originalno uverenje o pohađanju kursa, a polaganje zvaničnog ispita za sticanje sertifikacije može se obaviti takođe u našim prostorijama u  autorizovanom PearsonVUE test centaru.