MestoOnline
Datum09.05.2023
Vreme15:00-17:00h (utorkom i četvrtkom)
Cena75600,00 + PDV

Agilni HR ima ključnu ulogu u tim promenama jer može biti: pokretač agilnih promena, partner za ostvarivanje kompanijskih strateških ciljeva, aktivan član tima za agilizaciju kompanije.

Nasuprot tome, ako HR profesionalci nemaju dovoljno znanja o tome šta Agilno jeste i koje promene donosi u tradicionalnim, često birokratskim strukturama, oni mogu biti kočnica promenama.

Nove ključne vrednosti su transparentnost i samoorganizacija, brzi ciklusi povratnih informacija od klijenata.

Kako Agilno iz korena transformiše zapošljavanje, organizaciju i razvoj, a organizaciona kultura postaje najvažnija karika za uspeh kompanije, uloga HR-a postaje presudna.

Agilni HR podrazumeva dva toka koji se dopunjuju i prepliću:

– HR menja sebe: usvaja agilni način razmišljanja kao i tehnike i alate za vođenje projekata i pravljenje HR strategije

– HR menja organizaciju: preuzima aktivnu ulogu u organizacionim transformacijama kroz redizajniranje HR praksi kako bi se uspostavio i unapređivao agilan način rada sa pojedincima i timovima

Kome je namenjena?

Ako ste HR profesionalac, agilni kouč, ili radite na menadžerskim ili liderskim pozicijama, trening Agilni HR prilika je da steknete potrebna znanja i veštine.

Agilni HR profesionalac je neko ko:

Poznaje nova, agilna zanimanja: koja znanja i kompetencije su potrebni za svako od njih

Sagledava čitav ciklus jednog zaposlenog u kompaniji – zna kako da procesi služe ljudima a ne obrnuto

Umesto generičkog onboardinga, pita se šta je zaposlenima potrebno – posmatra ih kao korisnike

Razvija organizacionu kulturu koja motiviše zaposlene da visoke performanse postižu kroz multifunkcionalne, samoorganizovane timove

Zna kako da se uhvati u koštac sa izazovima koji proizilaze iz menjanja organizacione kulture, sistema vrednosti i principa, i zna kako da podrži drugačije stilove ponašanja i razmišljanja.

TEME OBUKE AGILNI HR

 • Uvod u agilni pristup: zašto se radi na agilan način
 • Karakteristike agilnog načina razmišljanja: kako se uz pomoć agilnih vrednosti menjaju HR procesi
 • Kako HR menja svoj rad da bi ostvario maksimalnu vrednost u jednoj agilnoj organizaciji
 • Kako iz agilne perspektive izgledaju: regrutovanje kandidata, evaluacija performansi i razgovori o plati
 • Analiza konkretnih primera: kako su drugi ostvarili transformaciju, šta se pokazalo kao uspešno u različitim kontekstima
 • Kako se Scrum i Kanban okviri mogu primeniti u HR praksama

KAKO IZGLEDA TRENING

 • Trening se u potpunosti odvija online preko zoom platforme
 • Podeljen je na 10 sesija na kojima ćete proći kroz 12 Modula/tematika, od kojih svaki traje 2 sata.
 • U slučaju da propustite neku od sesija, sa trenerom dogovarate način da nadoknadite.
 • Sav neophodan radni materijal je obezbeđen (knjiga, radna sveska, pristup e-learning platformi, na kojoj možete pogledati video sa tematikom iz te sesije).
 • Sesije se odvijaju na srpskom/hrvatskom jeziku dok je radni materijal na engleskom.

*Cena 756 eur/*cena za rane prijave do 30.05.2023.

U školi računara Smart School postoje različite IT obuke prilagođene različitim nivoima znanja.
Proverite koje su obuke planirane u narednom periodu na stranici Zakazani kursevi.

Leave a Reply