MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena56160,00 + PDV
Prijavi se

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Namenjen je svim učesnicima na projektu koji su uključeni u proces planiranja, praćenja i kontrole i služe se softverskim alatima:

  • Rukovodioci projekata
  • Članovi projektnih timova uključenih u planiranje
  • IT administratori
  • Sponzori projekata
  • Klijenti i svi oni koji žele da prošire ili osveže svoje znanje

  Potrebni uslovi

  Poželjno je iskustvo iz rada na projektima ili u projektnim timovima, poznavanje rada na kompjuterima, kao i prethodno iskustvo sa MS Project-om, ali nije neophodno.

  Trajanje treninga

  3 dana

  Korist i prednosti

  Težište treninga je na primeni najviše korišćenog alata na svetu, Microsoft Project Professional.

  Sinergija praktičnog znanja, iskustva i veština upotrebe alata MS Project Professional i primene metodologije iz Upravljanja projektima prilikom planiranja, realizacije i kontrole na projektu dovodi do pozitivnih rezultata.

  Sadržaj

  • Pregled metodološkog pristupa Upravljanju projektima
  • Pregled funkcija i upotreba MS Project-a prilikom planiranja
  • Kreiranje i definisanje projekata
  • Procene i redosled aktivnosti
  • Rokovi, ograničenja i međuzavisnosti
  • Upotreba kalendara na projektu, aktivnostima i kod resursa
  • Planiranje i alokacija resursa
  • Formula koju primenjuje MS Project prilikom predviđanja 
  • Ponašanje alata
  • Analiza upotrebe resursa
  • Kastomizacija i formatizacija
  • Odobravanje plana (Baseline)
  • Praćenje realizacije
  • Odstupanja i povratak za plan
  • Zahtevi za promenama 
  • Izveštavanje
  • Upravljanje sa više istovremenih i paralelnih projekata 
  • Praktične vežbe – primena alata na pravim projektima
  • Iskustva i saveti iz najbolje svetske prakse

  Cena obuke: 390 € bez PDV-a (u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja).