MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena6000 RSD
Prijavi se

Ovaj kurs obuhvata obuku za rad u sledećim programima:

 • MS Office PowerPoint 2013/2016 – Prezentacije
 • MS Office Access 2013/2016 – Korišćenje baza podataka

Kome je namenjen

Namenjen je svima koji žele da ovladaju tehnikama pravljenja slajd prezentacija u programu MS PowerPoint i da nauče rad sa bazama podataka u programu MS Access. Takođe je namenjen svima koji žele da se pripreme za sticanje ECDL Core sertifikata. Kurs obuhvata znanje potrebno za polaganje ECDL modula 5 (Korišćenje baza podataka) i modula 6 (Prezentacije).

Potrebno predznanje

Polaznicima je potrebno osnovno poznavanje rada na kompjuteru.

Trajanje

5 radnih dana (po 4 školska časa dnevno)

Sadržaj

 • Kreiranje prezentacije u PowerPoint-u
 • Dodavanje i brisanje slajdova iz prezentacije
 • Umetanje, formatiranje i menjanje teksta
 • Dodavanje tabela, dijagrama, biblioteka gotovih slika na slajd
 • Podešavanje pozadine slajdova
 • Primenjivanje formata na prezentacije
 • Primenjivanje šema animacije
 • Primenjivanje prelaza slajdova
 • Dodavanje OfficeArt elemenata na slajdove
 • Upravljanje Slide Master-om
 • Menjanje rasporeda slajdova
 • Prikaz slajdova, kontura, letaka, beleški govornika pre štampanja
 • Prikaz prezentacije
 • Upoznavanje sa Access-om
 • Izbor, unošenje i pretraživanje podataka
 • Formatiranje pregleda baze podataka
 • Automatske opcije
 • Definisanje formula
 • Podešavanje stranica i štampanje izveštaja, upita i tabela
 • Principi modeliranja
 • Apsolutno i relativno adresiranje
 • Povezivanje pregleda