MestoOnline
Datum25.06.2024 - 27.06.2024
Vreme09:00-17:00h
Cena154000,00 + PDV
Prijavi se

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80.40 je trening namenjen ekpertima koji će obavljati napredno konfigurisanje Check Point Softverskih rešenja. Cilj kursa je razumevanje i sticanje veština neophodnih za konfiguraciju i optimalno upravljanje Check Point Next Generation Firewall-om.

  Potrebno predznanje

  • CCSA trening/Sertifikat
  • Poznavanje osnova Windows-a, UNIX-a, mrežnih sistema, TCP/IP i korišćenja Interneta

  Sadržaj kursa Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80.40

  • Sistem Management
  • Automatizacija i Orkestracija
  • Redundantnost
  • Optimizacija
  • SmartEvent
  • Mobile and Remote Acces
  • Threat Prevention
  1. Napredne CLI komande
  2. Primena upgrade, patches i hotfixes
  3. Opisivanje Check Point Firewall infrastrukture
  4. Napredne metode centralizovanog prikupljanja logova upotrebom CPView i CPInfo
  5. Upotreba Check Point API u fleksibilnoj automatizaciji sistema
  6. Napredne ClusterXL funkcionalnosti
  7. Prednosti VRRP redundanse
  8. Prednosti i princip rada SecureXL-a
  9. Prednosti i princip rada CoreXL-a
  10. Komponente SmartEvent-a koje nam omogućavaju arhiviranje logova, kao i generisanje incidenata
  11. SmartEvent procesi koji ukazuju na security propuste na mreži
  12. Razumevanje SmartEvent-a u cilju detekcije i suzbijanja security pretnji
  13. Princip rada Mobile Access Software Blace i njegove bezbedne komunikacije
  14. Instalacija Mobile Access-a
  15. Check Point rešenja za pristup sa udaljene lokacije
  16. Check Point Capsule, njene komponente i princip rada
  17. Check Point rešenja protiv cyber napada, kao što su Zero-day i Advanced Persistent Threats
  18. Princip rada SandBlast-a, Threat Emulation i Threat Extraction u prevenciji
  19. Check Point Threat Prevention u funkciji sprečavanja gubitka korporativnih podataka na pametnim telefonima i tabletima

  Laboratorijske vežbe

  1. Upgrade Security Management Server na R80.20
  2. Dodavanje Check Point Hotfixes
  3. Konfigurisanje Cluster-a
  4. Napredna CLI Firewall Administracija
  5. Konfigurisanje manualnog NAT-a
  6. Kreiranje Objekata koristeći Check Point API
  7. Konfigurisanje Check Point VRRP-a
  8. Dodavanje Sekundarnog Security Management Servera
  9. Viewing the Chain Modules
  10. Rad sa SecureXL-om
  11. Rad sa CoreXL-om
  12. Prepoznavanje pretnji koristeći SmartEvent
  13. Upotreba Mobile Access
  14. Razumevanje i konfigurisanje IPS-a
  15. Konfigurisanje Threat Prevention i Threat Protection
  16. Konfigurisanje Threat Emulation i Threat Extraction

  Kurs CCTE se organizuje u partnerskoj saradnji sa Ingram Micro.

  U školi računara Smart School postoje različite IT obuke prilagođene različitim nivoima znanja.
  Proverite koje su obuke planirane u narednom periodu na stranici Zakazani kursevi.

  Leave a Reply