MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena35000,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Cyber bezbednost i napredne pretnje kurs pruža osnovna i napredna znanja i veštine za upravljanje informacionom bezbednošću i zaštitom podataka, kao i aktuelnim IT pretnjama koje se mogu ispoljiti u gotovo svakoj kompaniji. Kurs omogućava polaznicima da se postepeno upoznaju sa IT bezbednošću, koracima prevencije i zaštite kako na nivou kompanije, tako i na nivou pojedinca.

  Neka od pitanja na koja će vam kurs pružiti odgovore su kako adekvatno tretirati IT pretnje, koje preventivne i detektivne mere treba primeniti, koje su aktuelne zaštite od socijalnog inženjeringa i phishing napada, kako klasifikovati bezbednosne rizike, šta je potrebno propisati i ko je za to odgovoran, kako upravljati kriznim situacijama, na šta treba obratiti pažnju prilikom eksternalizacije IT usluga, zatim kako bezbedno upravljati internim razvojem i pravilno implementirati kripto algoritme i različite metode autentifikacije. Tokom kursa ćemo uraditi analizu pozitivnih, ali i negativnih iskustava velikih kompanija prilikom upravljanje informacionom bezbednošću i zaštitom podataka.

  Kome je namenjen

  Kurs je namenjen menadžmentu kompanije, rukovodiocima i zaposlenima u službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, IT službi i službi za bezbednost informacionog sistema, odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, projekt menadžerima i koordinatorima projekata, internim i eksternim revizorima, osobama zaduženim za kreiranje i kontrolu IT ugovara i praćenje rizika nad eksternalizovanim IT procesima, zaposlenima koji rade na razvoju softvera, poslovnih i klijentskih aplikacija, zatim zaposlenima u poslovnim sektorima koji hoće da povećaju nivo kontrole nad svojim IT procesima ili se bave razvojem novih usluga kroz digitalizaciju poslovanja (digitalno poslovanje, mobilne usluge itd.), kao i svima koji imaju potrebu da zaštite i sačuvaju informacije o klijentima i poslovanju zbog visokog stepena odgovornosti, regulatornih zahteva i rizika u svakodnevnom poslovanju.

  Cilj kursa

  Cilj kursa je da steknete osnovno i napredno znanje u upravljanju informacionom bezbednošću i zaštitom podataka, da naučite kako da definišete i realno procenite bezbednosne rizike u Vašoj kompaniji, kao i da bolje razumete IT kontrole koje se primenjuju za detekciju i prevenciju u ispoljavanju bezbednosnih pretnji.

  Potrebno predznanje

  Potrebno je osnovno razumevanje IT sistema, poslovnih procesa. Razumevanje osnovnih IT napada i ranjivosti u kompaniji.

  Trajanje kursa

  2 dana (4 dana po 3:15h)

  Sadržaj kursa Cyber bezbednost i napredne pretnje

  Cyber bezbednost

  • Gde sve vrebaju opasnosti
  • Kako izbegavati opasna „mesta“
  • Analiza aktuelnih pretnji i uspešnih napada
  • Kako postajemo ranjivi?
  • Kada postajemo ranjivi?
  • Gde tražiti pomoć?

  Socijalni inženjering – šta, gde, kako

  • Kako se dolazi do informacija
  • Pronalaženje i prikupljanje korisnih informacija
  • Priprema za napad
  • Odabir žrtve
  • Sticanje poverenja
  • Realizacija napada
  • Mere opreza i uočavanje napada
  • Tehnike dobre edukacije u poslovnom okruženju
  • Nije baš uvek kasno, ali…

  Socijalni inženjering u praksi

  • Uspešni napadi na kompanije – analiza primera iz prakse
  • Ciljani napadi na pojedince – analiza primera iz prakse
  Radionica – socijalni inženjering

  Digitalne pretnje

  • Motivi za sprovođenje napada
  • Mračna strana interneta
  • Geopolitička dešavanja i cyber napadi
  • Politički i pravni aspekti u digitalnom ratu
  • Otkrivanje pretnji i odbrana
  • Neki primeri kako se biraju mete i sprovode napadi
  • Da li postoji prava zaštita?

  Zlonamerni softveri

  • Analiza razvoja jednog malvera
  • Biranje mete i postizanje cilja
  • Istraživanje i pripreme
  • Definisanje aktivnosti malvera
  • Razvoj i testiranje
  • Greške prilikom razvoja
  • Greške u produkciji
  • Puštanje i širenje zlonamernog softvera

  Napredne pretnje u praksi

  • Uspešni napadi u kompanijama – analiza primera iz prakse
  • Uspešni napadi na pojedince – analiza primera iz prakse
  Radionica – napredne pretnje

  Pripreme za mogući napad

  • Analiza mogućih cyber napada u kompaniji
  • Bezbednosni događaji i incidenti
  • Definisanje scenarija za odbranu od cyber napada
  • Testiranje scenarija za odbranu od cyber napada
  • Uspešno upravljanje cyber napadima i bezbednosnim incidentima

  Istraživanje

  • Na koji način prikupljamo važne podatke
  • Gde sve nalazimo važne podatke
  • Kako dolazimo do korisnih podataka
  • Ko nam sve može da ti korisne podatke
  • Socijalni inženjering u praksi
  • Primeri uspešnih potraga za podacima
  Radionica – prikupljanje podataka

  U školi računara Smart School postoje različite IT obuke prilagođene različitim nivoima znanja.
  Proverite koje su obuke planirane u narednom periodu na stranici Zakazani kursevi.

  Leave a Reply