MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena18720,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Namenjen je svima onima koje se nalaze na raskrsnici svoje poslovne karijere i koji su se bar jednom zapitali „Šta? Kako? Kuda dalje?“, bilo da su iskusni profesionalnci ili početnici:

  • Iskusni profesionalci koji traže nove izazove
  • Iskusni profesionalci koji traže nove puteve svoje karijere
  • Diplomci i studenti univerziteta
  • Budući rukovodioci projekata
  • Sponzori projekata
  • Resursni menadžeri
  • Rukovodioci u organizaciji
  • HR rukovodioci
  • Svi oni koji žele da prošire ili osveže svoje znanje
  • Potrebni uslovi
  • Volja i želja da se prošire vidici i da se nauči nešto novo.

  Trajanje treninga

  1 dan

  Korist i prednosti
  Projektni menadžment omogućava ostvarivanje briljantne i stvaralačke karijeru prožete sa različitim poslovnim izazovima, napredovanjem i ne zavisi od poslovnih, industrijskih, državnih i drugih granica. Svrha treninga je da obezbedi dobro razumevanje o tome šta je Projektni menadžement, kakvi su izazovi, problemi, mogućnosti, nagrade, prednosti i koristi za vas i vašu organizaciju.

  Pre nego što se pođe novim putem uvek je dobro da se vidi gde on vodi, šta pruža i kakvo će nam biti samo putovanje. Ovaj jednodnevni trening omogućava svojim polaznicima da unapred saznaju sve o Upravljanju projektima, najbrže rastućoj poslovnoj grani širom sveta i odluče se da li je taj izazov za njih i njihovu poslovnu karijeru.

  Sadržaj

  • Projektno upravljanje – osnove, metodologije, primena
  • Upravljanje projektima, programima, portfoliom u organizacijama
  • Globalna revolucija Upravljanja projektima
  • Karijera u Projektnom menadžmentu
  • Ključni učesnici na projektu
  • Uspešan projekat – značenje, faktori uspeha, prepreke i mogućnosti
  • Projektni menadžer (rukovodilac projekta) – uloge, odgovornosti i očekivanja
  • Uloge i odgovornosti
  • Potrebne osobine, znanja i veštine
  • Liderstvo i menadžment – vođenje i upravljanje projektima
  • Uspešan i izvrstan Projektni menadžer
  • Akreditacije
  • Projektni menadžeri budućnosti
  • Saveti iz najbolje prakse