MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena5000,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Nastavni plan obuke IT sigurnost obuhvata korišćenje relevantnih tehnika i aplikacija za održavanje bezbedne konekcije na mreži, bezbedno i sigurno korišćenje interneta, kao i upravljanje podacima i informacijama na odgovarajući način.

  Kome je namenjen

  Namenjen je svim korisnicima računara i interneta. Namenjen je i svima koji žele da se pripreme za sticanje ECDL sertifikata jer kurs pokriva gradivo potrebno za polaganje ECDL Modula 7: IT sigurnost.

  Naučićete

  Nakon odslušane obuke kandidat će naučiti:

  • Osnovne koncepte i veštine koje se odnose na razumevanje bezbednog korišćenja IKT u svakodnevnom životu – važnost bezbednosti informacija i podataka, fizičku sigurnost, privatnost i krađu identiteta.
  • Naučićete da zaštitite računar ili mrežu od zlonamernih programa i neovlašćenih pristupa, da pretražuje web i bezbedno komunicirate putem interneta.
  • Ovladaćete veštinom kreiranja kopija podataka (back up), povrata (restore) podataka na odgovarajući i bezbedan način i kako da bezbedno raspolažete podacima i uređajima.

  Potrebno predznanje

  Polaznicima je potrebno poznavanje osnova rada sa računarima u Windows operativnom sistemu.

  Trajanje

  4 školska časa

  Sadržaj

  • Pojam i definicija podataka
  • Pojam informacije i njihova važnost
  • Lična sigurnost na mreži
  • Bezbednost fajlova
  • Zlonamerni programi i njihove vrste
  • Zaštita od zlonamernih programa
  • Bezbednost mreže
  • Vrste mreža
  • Načini povezivanja na mrežu
  • Sigurnost bežičnih mreža
  • Kontrola pristupa
  • Bezbedno korišćenje interneta
  • Društvene mreže
  • Komunikacije (e-mail poruke i IM poruke)
  • Upravljanje sigurnošću podataka
  • Čuvanje podataka
  • Trajno uništavanje podataka

  Značaj kursa

  Ovaj kurs Vas sprema za polaganje ECDL modula 7 (IT sigurnost) kako biste stekli ECDL Profil sertifikat.