MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena43200,00 + PDV
Prijavi se

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Cilj obuke i metodologija

  Cilj obuke je da vođe smena, supervizori i drugi operativni menadžeri nauče da biraju i primenjuju adekvatne menadžerske alate za izlaženje na kraj sa svakodnevnim izazovima. Da nauče kako da planiraju, delegiraju zadatke i motivišu podređene kako bi timski najefikasnije ostvarivali zacrtane ciljeve.
  Osnovni pristupi u obučavanju su razmena iskustava, učenje na primerima iz prakse, diskusija i vežbanje primene menadžerskih alata i tehnika.

  Kome je namenjena

  Ova obuka je namenjena svim operativnim menadžerima (Vođe smena, Supervizori i sl.), i onima koji se pripremaju za te pozicije, a koji žele da nauče kako da formiraju svoj tim, da ga motivišu i fokusiraju njegovu energiju da, bez gubljenja vremena na nevažne stvari, realizuje postavljene ciljeve.

  Potrebno predznanje

  Polaznicima nisu potrebna predznanja iz oblasti rukovođenja.

  Trajanje i broj polaznika

  Obuka traje 32 časa (4 dana po 8 časova). Obuku je moguće raditi u celini ili je podeliti na 2 dvodnevna modula. Svaki dan modula sadrži 8 časova obuke.
  Minimalni broj polaznika obuke po grupi je 6, a maksimalni 12.

  Sadržaj

  Funkcije menadžera/rukovodioca (16 časova)

  • Planiranje
  • Delegiranje
  • Kontrola
  • Davanje povratne informacije
  • Motivisanje podređenih

  Stilovi menadžmenta i sazrevanje tima (4 časa)

  • Stilovi rukovođenja i etape razvoja tima

  Vođenje produktivnih sastanaka (4 časa)

  • Sastanak sa velikim timovima (priprema, etape sastanka, fokus na temi)
  • Osnovi prezentovanja pred grupom (prenošenje poruke, teška pitanja i sl.)

  Vođenje produktivnih razgovora sa podređenim (4 časa)

  • Konverzacija (priprema, etape konverzacije, nastavak)
  • Osnovi komunikacije (tipovi komunikacije, aktivno slušanje)

  Rešavanje problema (4 časa)

  • Alati za rešavanja problema