MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena43200,00 + PDV
Prijavi se

Cilj obuke i metodologija

Cilj obuke je da obuči lidere da vode zaposlene svojom vizijom. Da nauče kako da formulišu i prenesu viziju, misiju i vrednosti zaposlenima. Da nauče da motivišu i razvijaju zaposlene na putu ostvarivanja vizije.
Osnovni pristupi u obučavanju u su facilitirana razmena iskustava, učenje na primerima iz prakse, upoznavanje i analiza najvažnijih teorijskih koncepata, diskusija, refleksija i vežbanje primene transformacionog liderstva u praksi.

Kome je namenjena

Obuka je namenjena svim liderima, bez obzira na poziciju u kompaniji, koji žele da zaposlenima prenesu svoju viziju, da ih motivišu i razviju kako bi je zajednički i ostvarili.

Potrebno predznanje

Polaznicima su potrebna znanja o rukovođenju (menadžmentu).

Trajanje i broj polaznika

Ova obuka traje 24 časa. Obuku je moguće sprovoditi u celini, kao i u manjim delovima.
Minimalni broj polaznika obuke po grupi je 6, a maksimalni 10.

Sadržaj

Liderstvo – pogledi i shvatanja

• Teorijski i praktični koncepti liderstva
• Pristupi liderstvu
• Emocionalna inteligencija i liderstvo

Liderstvo i menadžment (Vođenje i rukovođenje)

• Sličnosti i razlike
• Gde prestaje menadžment, a počinje liderstvo

Moć

• Pozicije moći
• Vrednosti
• Vođstvo bazirano na vrednostima

Transformaciono liderstvo

• Vizija – kreiranje
• Motivacija zaposlenih za ostvarivanje vizije
• Menadžment – sprovođenje vizije u delo
• Razvoj zaposlenih na putu ostvarivanja vizije (osnove koučinga)
• Osnove koučinga