MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena72000,00 + PDV
Prijavi se

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Cilj obuke i metodologija

  Cilj obuke je da menadžeri nauče da biraju i primenjuju adekvatne menadžerske alate za vođenje tima iz dana u dan. Da nauče kako da postavljaju i prate realizaciju ciljeva, kako da motivišu, razvijaju kompetencije i unapređuju radni učinak svog tima.
  Osnovni pristupi u obučavanju su razmena iskustava, učenje na primerima iz prakse, upoznavanje sa najvažnijim teorijskim konceptima, diskusija, refleksija i vežbanje primene menadžerskih alata i tehnika.

  Kome je namenjena

  Ova obuka namenjena je menadžerima, vođama timova, supervizorima (rukovodiocima u srednjem menadžmentu, eng. Middle Management) i onima koji se pripremaju za te pozicije, koji žele da nauče da motivišu i razvijaju zaposlene kako bi najefikasnije ostvarili postavljene ciljeve.

  Potrebno predznanje

  Polaznicima su potrebna osnovna znanja o rukovođenju.

  Trajanje i broj polaznika

  Obuka traje 48 časova (6 dana po 8 časova). Obuku je moguće je podeliti na 2 trodnevna modula ili na 3 dvodnevna modula. Svaki dan modula sadrži 8 časova obuke.
  Minimalni broj polaznika obuke po grupi je 6, a maksimalni 12.

  Sadržaj

  Funkcije menadžera/rukovodioca (16 časova)

  • Planiranje
  • Delegiranje
  • Kontrola
  • Davanje povratne informacije
  • Motivisanje podređenih

  Stilovi menadžmenta (4 časa)

  • Stilovi i odabir adekvatnog stila

  Tim i sazrevanje tima (4 časa)

  • Etape razvoja tima
  • Stilovi rukovođenja i sazrevanje tima

  Vođenje produktivnih sastanaka (8 časova)

  • Sastanak (priprema, etape sastanka, zapisnik)
  • Osnovi komunikacije (prezentacija pred grupom, dinamika grupe i sl.)
  • Facilitacija (osnovne tehnike: brainstorming, poređenje parova, SWOT analiza)

  Vođenje produktivnih razgovora sa podređenim (4 časa)

  • Konverzacija (priprema, etape konverzacije, nastavak)
  • Osnovi komunikacije (tipovi komunikacije, 4 dimenzije poruke, aktivno slušanje)

  Rešavanje problema (4 časa)

  • Pristupi u rešavanju problema
  • Alati za rešavanja problema

  Upravljanje promenama (8 časova)

  • Planiranje i sprovođenje promena
  • Priprema tima za promene