MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena3.900,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Kome je namenjen

  Namenjen je korisnicima programa Word koji žele da savladaju složene koncepte obrade podataka, teksta i karakteristike aplikacija.

  Potrebno predznanje

  Potrebno je poznavanje osnovnih tehnika rada u Word-u:

  • Osnovna formatiranja teksta i paragrafa
  • Rad sa tabelama u Word-u
  • Ubacivanje slika u dokument
  • Formatiranje elemenata stranice
  • Zaglavlje i podnožje dokumenta
  • Štampanje dokumenta

  Trajanje kursa

  8 školskih časova

  Sadržaj

  • Napredna formatiranja: orijentacija teksta
  • Nabrajanje i podnabrajanje – kreiranje i prilagođavanje
  • Formatiranje na nivou čitavog dokumenta: naslovna strana; vste preloma sekcija; upotreba kolona u Word-u; fusnote i endnote
  • Upotreba i primena stilova: kreiranje sopstvenih stilova; pilagođavanje automatskog sadržaja
  • Kreiranje i prilagođavanje tabela, konvertovanje teksta u tabelu i obrnuto
  • Upotreba i kontrola komentara
  • Upotreba funkcionalnosti Track Changes
  • Automatsko poređenje više dokumenata
  • Zaštita dokumenata