MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Datum28.06.2021 - 30.06.2021
Vreme17:00h - 20:15h (pon-sre)
Cena4.200 RSD
Prijavi se

Kome je namenjen

Namenjen je korisnicima programa Word koji žele da savladaju složene koncepte obrade podataka, teksta i karakteristike aplikacija.

Potrebno predznanje

Potrebno je poznavanje osnovnih tehnika rada u Word-u:

 • Osnovna formatiranja teksta i paragrafa
 • Rad sa tabelama u Word-u
 • Ubacivanje slika u dokument
 • Formatiranje elemenata stranice
 • Zaglavlje i podnožje dokumenta
 • Štampanje dokumenta

Trajanje kursa

8 školskih časova

Sadržaj

 • Napredna formatiranja: orijentacija teksta
 • Nabrajanje i podnabrajanje – kreiranje i prilagođavanje
 • Formatiranje na nivou čitavog dokumenta: naslovna strana; vste preloma sekcija; upotreba kolona u Word-u; fusnote i endnote
 • Upotreba i primena stilova: kreiranje sopstvenih stilova; pilagođavanje automatskog sadržaja
 • Kreiranje i prilagođavanje tabela, konvertovanje teksta u tabelu i obrnuto
 • Upotreba i kontrola komentara
 • Upotreba funkcionalnosti Track Changes
 • Automatsko poređenje više dokumenata
 • Zaštita dokumenata