MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena35000,00 + PDV

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Tokom kursa Upravljanje razvojem i izmenama softverskih rešenja ćemo proći kroz kompletan razvoj novih ili izmene postojećih softverskih rešenja. Detaljno ćemo proći kroz svaki proces koji je važan ovom prilikom kao što su proces upravljanja izmenama (razvojem), testiranje i puštanje u produkciju. A ukratko ćemo analizirati vezu ovih procesa sa drugim značajnim IT procesima kao što su upravljanje događajima, incidentima, problemima itd. Proćićemo i kroz zahteve i odgovornosti neophodne da bi se omogućila nezavisnost prilikom razvoja, testiranje i puštanja u produkciju.

  Proćićemo kroz sve faze procesa i dijagram toka, sagledaćemo značaj i ulogu kompletnog IT-a prilikom razvoja ili izmene softverskih rešenja, uloge i odgovornosti zaposlenih (RACI matrica), način dokumentovanja i usvajanja. Sagledaćemo i osnovna testiranja koja su neophodna da bi bili sigurni da kvalitetno rešenje puštate u produkciju. Takođe, definisaćemo i neophodne korake kako bi nakon testiranja softversko rešenje bilo spremno za uspešno puštanje u produkciju u zakazanom terminu.

  Svaki proces ćemo sagledati sa više strana, kao što su interni i eksterni razvoj, razvoj za potrebe druge kompanije (outsourcing) i iznajmljivanje resursa za potrebe razvoja (outsourcer-i). Tokom kursa ćemo konstantno imati osvrt i na osnovne bezbednosne zahteve kako bi softversko rešenje pored funkcionalnog i optimalnog dizajna bilo i bezbedno.

  Kome je kurs namenjen

  Kurs je namenjen IT menadžmentu kompanije, rukovodiocima i zaposlenima u IT službi zaduženim za razvoj softvera, testiranje funkcionalnosti i kvaliteta softvera, kao i IT podršku, zatim IT servis menadžerima i IT projekt menadžerima, službi za bezbednost informacionog sistema, internim i eksternim revizorima, zaposlenima koji rade na razvoju softvera, poslovnih i klijentskih aplikacija, osobama zaduženim za upravljanje procesom eksternalizacije razvoja softvera, zaposlenima u kompanijama koje pružaju usluge eksternalizacije razvoja softvera ili outsourcing zaposlenih, kao i svima koji učestvuju u procesu razvoja i testiranja novih softverskih rešenja.

  Cilj kursa

  Cilj kursa je da steknete osnovno i napredno znanje u vezi upravljanja razvojem i izmenama softverskih rešenja sagledavajući kompletan proces od podnošenja i obrade zahteva preko razvoja, testiranja i puštanja u produkciju.

  Potrebno predznanje

  Potrebno je osnovno razumevanje IT sistema i poslovnih procesa.

  Trajanje kursa

  2 dana (4 dana po 3:15h)

  Sadržaj kursa Upravljanje razvojem i izmenama softverskih rešenja

  Uvod

  • Značaj adekvatnog upravljanja razvojem i izmenama softverskog rešenja
  • Standardi – ISO
  • IT okviri i najbolja svetska praksa – ITIL, ITSM
  • Upravljanje izmenama, testiranjem i puštanjem u produkciju i drugi IT procesi
  • Povezanost IT procesa
  • Upravljanjem razvojem i izmenama softverskih rešenja u srednjim (IT) kompanijama
  • Definisanje i usvajanje dokumenata
  • IT izmene i IT projekti
  • Redovne i hitne izmene
  • Ciklus isporuke
  • Uloga IT governance-a i interne revizije

  Upravljanje softverskim izmenama

  • Dijagram i faze procesa
  • Uloge i odgovornosti zaposlenih (RACI matrica) i dokumentovanje
  • Podnošenje, analiza i odobravanje zahteva za softverskim izmenama
  • Uloga poslovnih organizacionih delova
  • Interni i eksterni razvoj softverskih rešenja
  • Razvoj iz ugla kompanije kojoj je softversko rešenje potrebno
  • Razvoj iz ugla kompanije koja je angažovana za potrebe razvoja softverskog rešenja
  • Najbolja praksa, IT i bezbednosni standardi u razvoju
  • Baze podataka i izveštavanje
  • Kontrolne tačke u procesu
  • Spuštanje paketa sa izmenama

  Testiranje softverskih rešenja

  • Dijagram i faze procesa
  • Uloge i odgovornosti zaposlenih (RACI matrica) i dokumentovanje
  • Kontrolne tačke u procesu
  • Testiranje funkcionalnosti
  • Revizija koda
  • Testiranje kvaliteta softvera (QA)
  • Korisničko testiranje (UAT)
  • Bezbednosno testiranje

  Upravljanje puštanjem u produkciju softverskih rešenja

  • Dijagram i faze procesa
  • Uloge i odgovornosti zaposlenih (RACI matrica) i dokumentovanje
  • Definisanje termina za puštanje u produkciju
  • Kontrolne tačke u procesu
  • Preuzimanje paketa sa izmenama
  • Analiza dostavljenog paketa
  • Spuštanje izmene
  • Predprodukciono i produkciono okruženje
  • Period stabilizacije i moguće greške (bag-ovi)

  Primeri iz prakse

  • Da li ste kreirali RACI matricu za svaki IT proces?
  • Analiza primera iz prakse – IT bezbednost i razvoj softvera
  • Analiza primera iz prakse nedovoljno dobre implementacije procesa
  • Analiza rešenja za efikasno i efektivno upravljanje razvojem softvera

  U školi računara Smart School postoje različite IT obuke prilagođene različitim nivoima znanja.
  Proverite koje su obuke planirane u narednom periodu na stranici Zakazani kursevi.

  Leave a Reply