Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) / Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) – Expert nivo predstavlja set sertifikacija koje garantuju posedovanje veština relevantnih za konstantne promene tehnološkog okruženja. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) je sertifikacija za IT profesionalce koji imaju iskustva sa Microsoft tehnološkim rešenjima. Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) je sertifikacija za već ostvarene developere koji imaju iskustva u razvoju rešenja sa Microsoft alatima.

MCSE2

lrn-pyramid-associate-blue
 MCSE: Server Infrastructure
Solution Expert

Ova sertifikacija je globalno prepozna standard za IT profesionalce. Dokazuje posedovanje veština za upravljanjem visoko efikasnim i modernim centrom za podatke, kao i ekspertizu za upravljanje identitetima, sistemom, virtualizacijom i mrežom.

Za sticanje ove sertifikacije, neophodno je posedovanje MCSA: Windows Server 2012 sertifikacije i polaganje još dva ispita:

70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure
70-414: Implementing an Advanced Server Infrastructure

 

lrn-pyramid-associate-blueMCSE: Private Cloud
Solution Expert

MCSE: Private Cloud sertifikacija dokazuje vašu expertizu u upravljanju i implementaciji MS private Cloud tehnologija, Windows Server i System Center tehnologije koje će vam omogućiti uspešnu implementaciju, dobro optimizovanu i fleksibilnu IT infrasturkuturu.

Za sticanje ove sertifikacije, neophodno je posedovanje MCSA: Windows Server 2012 sertifikacije i polaganje još dva ispita:

70-246: Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012
70-247: Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012

 

lrn-pyramid-associate-blueMCSE: SharePoint
Solution Expert

Ova Microsoft SharePoint Server 2013 sertifikacija je namenjena IT stručnjacima koji žele da usavrše i potvrde svoje znanje i iskustvo u radu sa Microsoft SharePoint Server 2013.

Za sticanje ove sertifikacije, neophodno je posedovanje MCSA: Windows Server 2012 sertifikacije i polaganje još dva ispita:

70-331: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
70-332: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

 

lrn-pyramid-associate-blueMCSE: Data Platforms
Solution Expert

Demonstrira veštine u kreiranju i administriranju enterprise data rešenja kako u on-site, tako i u Cloud okruženjima.

Za sticanje ove sertifikacije, neophodno je posedovanje MCSA: SQL Server sertifikacije i polaganje još dva ispita:

70-464: Developing Microsoft SQL Server Databases
70-465: Designing Database Solutions for SQL Server

 

lrn-pyramid-associate-blueMCSE: Business Intelligence
Solution Expert

Demonstrira veštine i tehnike za dizajniranje, izgradnju i implementaciju rešenja koja imaju mogućnost da veći broj korisnica barataju velikim količinama podataka.

Za sticanje ove sertifikacije, neophodno je posedovanje MCSA: SQL Server sertifikacije i polaganje još dva ispita:

70-466: Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server
70-467: Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server

 

lrn-pyramid-associate-blueMCSE: Messaging
Solution Expert

Sticanjem ove sertifikacije potvrđujete ekspertsko znanje o Windows Server 2012 administraciji i specijalizovano znanje o Microsoft Exchange 2013 proizvodu. Tokom ovog kursa stičete znanje u oblastima kao što su migracija vaših kompanijskih podataka u Cloud, povećanje korisničke produktivnosti i fleksibilnosti, smanjenje mogućnost gubitka podataka, kao i povećanje sigurnosti vaših kompanijskih podataka.

Za sticanje ove sertifikacije, neophodno je posedovanje MCSA: Windows Server 2012 sertifikacije i polaganje još dva ispita:

70-341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
70-342: Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

 

Pripremni kursevi za sticanje MCSE sertifikacija:

 

Planning and Administering SharePoint 2016 (20339-1A)

Datum04.12.2023
VremeTermin u najavi
MestoOnline
Cena72.000,00 + PDV

Securing Windows Server 2016 (20744B)

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena48.000,00 + PDV

Windows Server 2016 – Identity

Datum04.11.2023
Vreme9:00-16:00h (subotom)
MestoOnline
Cena72.000,00 + PDV

Windows Server 2016 – Installation, Storage, and Compute

Datum11.03.2023
VremeTermin u najavi
MestoOnline
Cena72.000,00 + PDV

Designing and Implementing a Server Infrastructure (20413)

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena64800,00 + PDV