Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
9 нов 2018

Pregled penzionisanja sertifikacionih ispita: Oktobar 2018

Kako bi se osiguralo da program Microsoft Certified Professional ostane aktuelan, Microsoft Learning stalno prati trendove, a zatim revidira ispite i zahteve za sertifikacijama kako bi održali korak sa promenama u tehnološkim i poslovnim potrebama. Naš cilj je da vam damo obaveštenja nekoliko meseci unapred o predstojećem „penzionisanju“ ispitima. Svakog kvartala pregledamo naš program sertifikacionog programa, psihometrijske performanse i našu predstojeću listu ispita. Nakon toga, donosimo odluke o tome šta „penzionisati“ i kada, tako da možemo osigurati da imate najsavremenije, up-to-date sertifikate i da ovi sertifikati odražavaju najnovije Microsoftove tehnologije i povezane radne uloge.

Mnogi ispiti koji su najavljeni za penzionisanje, reflektuju se na evaluacioni program za role-based sertifikacije.

Ispiti koji se povlače 31. decembra 2018.

Ispiti koji se povlače 31. marta 2019.

Ispiti koji se povlače 30. juna 2019.

Izvor: Microsoft

Leave a Reply