Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
22 феб 2019

Zašto je važno testiranje softvera?

Morate priznati da je danas softver prisutan baš svuda. Ali mnogi ne znaju da pri izradi softvera, faza testiranja je podjednako bitna i zato bi trebala da bude sastavni deo procesa izrade svakog softvera koji se pojavi na tržištu.

Koja je uloga testiranja softvera?

U procesu testiranja softvera dolazi se do saznanja i otkrivanja potencijalnih bagova tj. grešaka u softveru, kako bi se otklonile pre procesa objavljivanja i implementacije. Jedino na takav način dobijamo softver koji je efikasan i bez greške. Znači, preispituje se i procenjuje kvalitet softvera. Testiranjem se proverava da li je softver razvijen po regulatornim, tehničkim, poslovnim, funkcionalnim i korisničkim zahtevima.

U ozbiljnim IT kompanijama, ova faza traje čak nekoliko nedelja pre puštanja softvera i često je baš testiranje softvera zaslužno za donošenje krucijalnih poslovnih odluka i uspeh samog softvera. Testiranje softvera može biti manuelno ili korišćenjem automatizovanih alata. Neke metoda uključuju White box testing, Black box testing ili Grey box testing.

Testiranje softvera je odličan alat za poslovnu optimizaciju. Prednosti testiranja softvera su nemerljivi i imaju značajnu ulogu u kompletnom poslovanju.

Garant kvaliteta

S obzirom na to da testiranje omogućava identifikovanje i korekciju bagova pre nego što softver postane operativan, rizik od neuspeha se može smanjiti značajno. U fazi testiranja se testira i integracija i funkcionisanje sa drugim sistemima, tako da se na vreme osigurava da će softver pravilno raditi pri integraciji u postojeći sistem korisnika. Znači, softver se pojavljuje na tržištu u svom najboljem kvalitetu.

Zadovoljan korisnik

Centar svakog poslovanja je zadovoljan korisnik. Zato je potrebno obezbediti u samom startu proizvod visokog kvaliteta koji će garantovati njegovu vrednost i pouzdanost. Kreiranje softvera se može posmatrati i kao poslovni dogovor. Softver treba da iznese klijentske potrebe bez greške. Testiranje softvera nudi dokaz za softver ispunjava poslovne zahteve klijenta.

Smanjenje troškova

Iako testiranje može dovesti do povećanja planiranih troškova, kašnjenja… ovo je svakako zanemarljivo u odnosu na vrednost koja se dobija od samog testiranja. Kako su bagovi popravljeni pre objave softvera, troškovi popravke bagova i održavanje softvera su svedeni na minimum.

Osiguranje profita

Dobar proizvod ne treba puno promotivnih aktivnosti jer preporuka čini glavni info kanal. Preporuka usta-do-usta je najbolja reklama koju proizvođač softvera ili bilo kog drugog proizvoda može dobiti. Zato ponuda testiranog softvera, proverenog kvaliteta predstavlja i jedan vid poštovanja korisnika, što korisnici cene. Tako se zadržavaju i uvek vraćaju stari korisnici i privlače novi.

Baza znanja

Ne treba zaboraviti da je testiranje softvera deo procesa razvoja softvera. Root cause analize koje se sprovode, omogućavaju da krajnji proizvod postane što efikasniji. Prilikom testiranja softvera, kreiraju se Izveštaji o propustima (Defect reports) i druge metrike. Ovi korisni podaci dalje služe kao sastavni deo baze znanja Project Menadžerima za projekte u budućnosti.

U razvoju softvera, sve se mora duplo proveriti pre objave proizvoda. Da bi ostali u poslu kao IT kompanija, imperativ je imati tim softver testera. Proizvodi sa kritičnim bagovima, mogu prouzrokovati velike gubitke u poslovanju. Zato danas, svaka ozbiljna IT kompanija investira u svoj tim testera koji imaju zadatak da do toga ne dođe. Otkrivaju greške još u fazi razvoja, kako bi softverske performanse bile adekvatne i kako bi korisnik bio zadovoljan.

Ovo je ujedno i razlog zašto su softver testeri danas traženi na tržištu. Ako i Vi želite da se prekvalifikujete i postanete Softver tester, prijavite se na najavljeni kurs Software Tester u školi kompjutera Smart School. Prijave su u toku.

Leave a Reply