Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
28 авг 2017

SMART jedini EC-Councill Autorizovani Trening i Test Centar u Srbiji

Naša kompanija Smart je jedini EC-Councill Autorizovani Trening i Test Centar u Srbiji za održavanje EC-Council treninga i ispita. Trenutno jedan od najtraženijih treninga je CEH-Certified Ethical Hacker.

Pored toga, EC-Council je najveća svetska kuća za sertifikaciju iz oblasti bezbednosti koja je postavila međunarodno priznate standarde za Penetration testiranje IT sistema. Kao kreatori kurseva CEH, CHFI I ECSA/LPT, EC-Council reputacija i sertifikacija su postale dokaz stručnosti u preko 145 zemalja.

EC-Council ima svrhu da podrži i unapredi ulogu pojedinaca i organizacija koje se bave sigurnosnim i e-business rešenjima.

Kroz EC-Council se sertifikovalo više od 200.000 profesionalaca za bezbednost i zaštitu. Pojedinci koji su stekli EC-Council sertifikate uključuju i one iz najfinijih organizacija širom sveta, kao što su US Army, FBI, Microsoft, IBM i Ujedinjene nacije.

Više o tome kako i vi možete da steknete ovu svetski priznatu i prepoznatu sertifikaciju pogledajte na linku.

Leave a Reply