MestoOnline
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena48.000,00 + PDV
Prijavi se

Benefiti

 • 180 dana pristupa snimljenim video materijalima sa kursa
 • 180 dana pristupa zvaničnim labovima
 • Digitalna literatura u najnovijoj verziji
 • Microsoft Official Curriculum (MOC) u trajno vlasništvo
 • Svi Microsoft kursevi se rade sa MCT-jem (Microsoft Certified Trainer)
 • Zvanični Microsoft sertifikat

PRIJAVA BEZ REGISTRACIJE

   

  Ovaj 5-dnevni kurs pruža osnovne veštine umrežavanja potrebne za primenu i podršku za Windows Server 2016 u većini organizacija. Pokriva osnove IP -a, tehnologije udaljenog pristupa i napredniji sadržaj, uključujući softverski definisano umrežavanje.

  Kome je namenjen

  • Mrežnim administratorima koji žele da pojačaju postojeće veštine i nauče o novim promenama i funkcijama mrežne tehnologije u sistemu Windows Server 2016.
  • Administratorima sistema ili infrastrukture sa opštim mrežnim znanjem koji žele da steknu osnovna i napredna mrežna znanja i veštine na Windows Server-u 2016.

  Potrebno predznanje

  • Iskustvo u radu sa Windows Server 2008 ili Windows Server 2012
  • Iskustvo u radu u Windows Server infrastrukturnom poslovnom okruženju
  • Poznavanje modela povezivanja otvorenih sistema (OSI)
  • Razumevanje osnovnih komponenti mrežne infrastrukture i tehnologija kao što su kabliranje, ruteri, čvorišta i svičevi
  • Poznavanje topologija i arhitektura umrežavanja, kao što su lokalne mreže (LAN), mreže širokog područja (VAN) i bežično umrežavanje
  • Neka osnovna znanja o TCP / IP protokolima, adresiranju i rezoluciji imena
  • Iskustvo i znanje o Hiper-V i virtuelizaciji
  • Praktično iskustvo u radu sa Windows klijentskim operativnim sistemima, kao što su Windows 8.1 ili Windows 10

  Trajanje

  5 dana/40 školskih časova

  Sadržaj kursa

  Modul 1: Planiranje i implementacija IPv4 mreže

  • Planiranje IPv4 adresiranja
  • Konfigurisanje IPv4 hosta
  • Upravljanje mrežnim povezivanjem IPv4 i rešavanje problema

  Modul 2: Imaplementacija DHCP-a

  • Primena DHCP -a
  • Upravljanje i rešavanje problema DHCP

  Modul 3: Implementacija IPv6

  • Pregled IPv6 adresiranja
  • Konfigurisanje IPv6 hosta
  • Implementacija koegzistencije IPv6 i IPv4

  Modul 4: Implementacija DNS-a

  • Implementacija DNS servera
  • Konfigurisanje zona u DNS -u
  • Konfigurisanje rezolucije imena između DNS zona
  • Konfigurisanje DNS integracije sa uslugama domena Active Directori (AD DS)
  • Konfigurisanje naprednih DNS opcija

  Modul 5: Implementacija i upravljanje IPAM-om

  • Pregled IPAM-a
  • Primena IPAM-a
  • Upravljanje prostorima IP adresa pomoću IPAM-a

  Modul 6: Daljinski pristup u sistemu Windows Server 2016

  • Pregled daljinskog pristupa
  • Implementacija Web Application Proxy-ja

  Modul 7: Implementacija DirectAccess-a

  • Pregled DirectAccess -a
  • Implementacija DirectAccess pomoću čarobnjaka za početak rada
  • Implementacija i upravljanje naprednom DirectAccess infrastrukturom

  Modul 8: Implementacija VPN-a

  • Planiranje VPN-a
  • Implementacija VPN-a

  Modul 9: Implementacija umrežavanja za podružnice

  • Mrežne funkcije i razmatranja za podružnice
  • Implementacija distribuiranog sistema datoteka (DFS) za filijale
  • Implementacija BranchCache-a za podružnice

  Modul 10: Konfigurisanje naprednih mrežnih funkcija

  • Pregled mrežnih karakteristika visokih performansi
  • Konfigurisanje naprednih mrežnih funkcija Microsoft Hyper-V

  Modul 11: Implementacija umrežavanja definisanog softverom

  • Pregled SDN-a.
  • Implementacija mrežne virtuelizacije
  • Implementacija mrežnog kontrolera

  Priprema za ispit

  Ovaj kurs je priprema za 70-741 ispit.

  Specijalna ponuda

  Ova obuka se može realizovati i kroz SA trening vaučere koji se dobijaju uz kupovinu Microsoft licenci. Više informacija na telefon:
  065 4728 223