MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Datum23.09.2019
VremeTermin u najavi
Cena36.000,00 + PDV

Kome je namenjen

Namenjen je prvenstveno početnicima koji se po prvi put susreću sa programiranjem u programskom jeziku Java. Takođe je namenjen i polaznicima koji bi želeli da prošire svoje znanje u ovoj oblasti.

Naučićete

Po završetku kursa, polaznici će biti obučeni za korišćenje i samostalno razvijanje aplikacija upotrebom programskog jezika Java. Polaznici će biti upoznati sa osnovnim konceptima Java platforme, Java programiranjem i programiranjem uopšte.

Trajanje kursa

30 školskih časova

Potrebno predznanje

Potrebno je poznavanje osnovnog rada na kompjuteru, zatim rada sa manipulacijom podataka (kopiranje, premeštanje, brisanje), organizovanjem dokumenata (kreiranje foldera i podfoldera), kao i upotreba Windows okruženja.

Sadržaj

 • Uvod u programski jezik Java
 • Arhitektura Java okruženja
 • Osobine i rad u programskom jeziku Java – promenljive, operatori, izrazi, uslovi i odlučivanja
 • Nizovi i kolekcije, parametarski nizovi
 • Upravljanje greškama
 • Objektno orijentisano programiranje, rad sa klasama i objektima, vrednosti i reference, nasleđivanje
 • Identifikatori, operatori, naredbe ponavljanja (petlje), komentari, ključne reči, izrazi, upravljanje kontrolom toka (naredbe grananja), stringovi i nizovi
 • Metode, definisanje metoda, pozivanje metoda, očitavanje rezultata, rekurzivne metode
 • Lokalne i globalne promenljive, oblast važenja imena
 • Konverzije tipova podataka, rad sa datumima, enkodovanje i dekodovanje (encode i decode), globalizacija i lokalizacija, rad sa fajlovima (I/O sistem), rad sa XML fajlovima
 • Rad sa sistemima za upravljanje bazama podataka (MySQL)
 • Izrada aplikacije koja aktivno radi sa sistemima za upravljanje bazama podataka

Zašto JAVA?

– Java je objektno-orijentisana
– omogucava napredne principe programiranja
– ima veliku zastupljenost
– sigurna je i pouzdana
– nezavisna je od platforme na kojoj se koristi – PC, Mac
– omogucava razvoj aplikacija i za Android

I što je najvažnije

Ne postoji nezaposleni Java programer

Cena obuke: 360 € (u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja). Mogućnost plaćanja u 2 rate.