MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
Cena11400,00 + PDV
Prijavi se

Kome je namenjen

Svima koji žele da nauče kreiranje distribuiranih servisno-orjentisanih aplikacija, upotrebom Windows Communication Foundation-a (WCF)

Naučićete

Na Windows Communication Foundation (WCF) obuci polaznici će se upoznati sa platformom za razvijanje distribuiranih servisno orjentisanih aplikacija, kao i sa osnovnim komponentama i pojmovima ove tehnologije.

Trajanje kursa

6 školskih časova

Dinamika održavanja kursa

2 dana po 3 školska časa

Potrebno predznanje

Poznavanje programiranja upotrebom C# programskog jezika

Sadržaj

  • Endpoint (address, binding, contracts)
  • Contract (service, data, fault)
  • Hosting (self, IIS, windows service)
  • Klijent-servis komunikacija (request/response, one way, duplex)
  • Service behaviors (instancing, concurrency)
  • Operation behaviors