Category

Razvoj Windows Aplikacija

jQuery

Kome je namenjen Web programerima i web dizajnerima koji bi želeli da nauče osnove Web 2.0 programiranja. Potrebno predznanje Neophodno je poznavanje...
Read More

JavaScript

Kome je namenjen Web programerima i web dizajnerima koji bi želeli da nauče osnove programiranja u JavaScript-u. Potrebno predznanje Neophodno je poznavanje...
Read More

HTML i CSS

Kome je namenjen Osobama koje žele samostalno da kreiraju ili dizajniraju Internet prezentacije. Naučićete Kreiranje i pravilno dizajniranje različitih tipova Internet prezentacija...
Read More