Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
9 окт 2020

Interpersonalne veštine koje su vam potrebne za uspeh na poslu

Ako želite da imate sjajnu karijeru – bez obzira na polje – međuljudske veštine su ključne za napredovanje. To je zato što međuljudske veštine uključuju sposobnost dobrog slaganja sa drugima, prenošenja stavova, empatije i slušanja drugih gledišta.

Bilo da radite u maloprodaji, finansijama, tehnologiji, zdravstvu ili prodaji, veze sa drugim ljudima biće sastavni deo vašeg posla. Koliko su tehničke veštine povezane sa vašom poslovnom ulogom važne, toliko su i međuljudske veštine važne. Posmatrajte to kao paket koji se ne može podeliti.

Menadžeri koji donose odluke i HR menadžeri izdvojili su nekoliko ključnih karakteristika koje se prepoznaju kod zaposlenih sa najboljim učinkom:

1. Komunikacione veštine

Znati dobro govoriti i pisati važno je u skoro svim profesijama. Ovo je očigledno ako posao uključuje održavanje prezentacija, telefonski razgovor sa kupcima, slanje e-pošte i/ili pisanje predloga. Međutim, čak i na drugim vrstama poslova, poput kvalifikovanih zanata, i dalje morate biti u stanju da vodite razgovore sa saradnicima, objašnjavate kupcima svoje planove i postupke i još mnogo toga. Pozitivan govor tela je takođe deo komunikacionih veština. Način na koji se predstavljate drugima može ostaviti utisak. To znači da osmeh, dobro držanje, pažnja, uspostavljanje kontakta očima i svest o praksama socijalne etikete mogu mnogo da pomognu. Šta ovo znači za vas: Uverite se da su vaši CV, propratno pismo, e-pošta i tekstualna korespondencija besprekorni. Tokom komuniciranja putem telefona, video zapisa ili uživo, govorite jasno i pažljivo. Pokušajte da odradite nekoliko intervjua pre nego što krenete u lov na posao koji jako želite kako biste osvežili svoje komunikacione veštine. Konačno, imajte na umu svoj govor tela.

2. Rešavanje problema i rešavanje sukoba

Izazovi i sukobi su neizbežni na bilo kom radnom mestu. Zbog toga mnogi razgovori za posao uključuju pitanja o tome kako ste rešavali ili prevladali izazov na ​​prošlom poslu. Možete li da postupite diplomatski tokom neslaganja sa kolegom? Kako se nosite sa konstruktivnom kritikom? Ako drugi uđu u žestoku raspravu, da li ste u stanju da smirite i rešite situaciju? Šta ako se javi ljuti kupac – kako biste to podneli? Pre nego što razgovarate sa regrutima i HR menadžerima, razmislite o nekim primerima gde ste se suočili sa izazovima ili sukobima u svom radnom životu i koje je vaše rešenje bilo za rešenje problema. To je nešto što će se neizbežno pojaviti u razgovoru, pa je poželjno da budete spremni.

3. Emocionalna inteligencija i pozitivnost

Ovo ima veze sa tim koliko dobro razumete osećanja ljudi i vašom sposobnošću da motivišete i uzdignete druge. Drugim rečima, imati empatiju i saosećanje, biti u stanju da se stavite na mesto drugih i deliti pozitivnu energiju na radnom mestu. Razlog zašto je ovo poslodavcima dragoceno ima veze sa izgradnjom jake kompanijske kulture i pronalaženjem zaposlenih čije se vrednosti poklapaju sa vrednostima kompanije. Kada svi zaposleni iskreno poštuju članove svog tima i zaista odvoje vreme da saslušaju njihova gledišta, to čini više uključivu i brižniju kulturu. Šta ovo znači za vas: Budite spremni da podelite neke anegdote koje ilustruju vremena kada ste uspeli da razumete potrebe drugih i odgovorite u skladu s tim. Takođe budite pažljivi slušaoci prilikom sastajanja sa potencijalnim poslodavcima. Pravite beleške i postavljajte pitanja. Budite pozitivni kada govorite o svojim prošlim poslodavcima i perspektivama buduće karijere.

4. Vođstvo

Vođstvo nije samo upravljanje ili nadgledanje drugih. Ima prepoznatljive kvalitete koji ukazuju na to da imate šta je potrebno da biste postali budući lider. Te osobine uključuju pouzdanost, pronalaženje načina da pomognete drugima, motivisanje onih oko vas i spremnost da delujete kao mentor drugima. Ako takve primere možete da prenesete kada razgovarate sa menadžerima za zapošljavanje ili kroz CV, to bi im moglo ilustrovati da imate liderski potencijal.

5. Timski rad

Bez obzira gde radite, moraćete da se slažete i sarađujete sa drugima. Poslodavci žele da zaposle nove ljude koji su spremni da sarađuju i dele ideje, pomognu drugima i kojima je stalo do timskih ciljeva. Razgovarajte o tome kako ste radili u timovima i doprinosu koji ste dali u postizanju većih ciljeva kompanije, načinu da svi efikasnije rade zajedno…

Istorija posla i tehničke veštine će vas primetiti, ali vaše međuljudske veštine su ono zbog čega će se poslodavac osećati prijatno kad vas uvede u tim. Ako tražite novi posao ili se nadate napredovanju kod trenutnog poslodavca, uverite se da su te međuljudske veštine u potpunosti prikazane.

Izvor: Monster

Leave a Reply