Exchange server

EXCHANGE SERVER KURSEVI


Administering Microsoft Exchange Server 2016 (20345-1A)


Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (20342)


Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013 (20341)


Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019 (20345-2)

Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016/2019 (20345-2)

Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Slobodnih mesta0/0

Administering Microsoft Exchange Server 2016 (20345-1A)

Instruktor
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Slobodnih mesta0/0

Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (20342)

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
Datumjun 5, 2018
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Slobodnih mesta0/0

Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013 (20341)

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
Datumsep 3, 2018
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Kralja Aleksandra 12 (Pariski magazin, II sprat)
Slobodnih mesta0/0