Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
26 нов 2018

Microsoft nove role-based sertifikacije i treninzi

Bez obzira da li ste na početku ili ste već profesionalni stručnjak, sigurno ste naporno radili kako biste stigli tamo gde ste sada. Svoju ulogu shvatate ozbiljno, baš kao i mi. Dakle, na Ignite ove nedelje, Microsoft je objavio nove role-based sertifikacije kako bi vi i vaša karijera bili u korak sa današnjim poslovnim zahtevima. Microsoft razvija program kako bi bolje ponudio ono što vam treba za sticanje veština, dokazivanje stručnosti poslodavcima i kolegama, kao i za dobijanje priznanja i mogućnosti koje zaslužujete.

Kako izgleda ovaj novi program?

Za početak, objavili smo šest novih uloga/pozicija: Azure Administrator, Developer, Solutions Architect i DevOps Engineer; i Microsoft 365 Modern Desktop Administrator i Enterprise Administrator. Zapravo, ispiti (i odgovarajuća obuka) za sertifikaciju Azure Administrator su sada dostupni, a sledeće dve sertifikacije – Azure Developer i Azure Solutions Architect – imaju ispite u beta verziji. Ako prisustvujete Ignite, možete da preuzmete nove ispite za Azure Administrator, Developer i Solutions Architect dok ste ovde. Ostale tri sertifikacije na ovoj listi biće pokrenute pre kraja godine. A ovo je samo početak! Budite uključeni, jer planiramo objaviti više role-based sertifikacija u 2019.

Koji su vam sledeći koraci?

Prvo, birate put za učenje zasnovanu na vašoj roli (ili poziciji koju želite), pripremite se za ispite sa nizom kurseva (uključujući mikro učenje, onlajn obuku, obuku sa instruktorima, knjige i još mnogo toga). Možete čak i da preduzmete testove za vežbanje kako biste izgradili svoje samopouzdanje i kako bi videli gde treba da se usredsredite. Zatim, kada ste spremni da polažete ispit, planirajte da provedete oko tri sata, uključujući 30 minuta za uvod, uputstva i komentare. Možete očekivati 40-60 pitanja, a pošto je vaš posao praktičan, ispiti će biti isto praktičan. Pored višestrukog izbora, testovi sadrže aktivne screen scenarije, drag-and-drops opcije, pa čak i nekoliko studija slučaja koje se odnose na situacije u kojima ćete se susresti u stvarnom svetu. Takođe istražujemo performance-based testiranje u našim role-based sertifikacijama, počev od sertifikacije Azure Administrator. Testiranje zasnovano na performansama daje vam priliku da demonstrirate svoje veštine na načine koji se prilagođavaju načinu na koji u stvari i radite (Pogledajte više informacija u budućim blogovima). Za više detalja, pogledajte naše exam policies.

Šta su tranzicioni ispiti?

Tranzicioni ispiti namenjeni su ljudima koji su već demonstrirali veštine u content domenu kroz položene ispite iz 70-XXX serije, koji se zamenjuju novim ispitima neophodnim za nove role-based sertifikacije. Tranzitni ispiti pokrivaju delta između trenutne sertifikacije i veština i koncepata u novoj sertifikaciji.

Tranzicioni ispiti pokrivaju net novi sadržaj, sadržaj koji nije dovoljno pokriven u dubinu i sadržaj na aspektima tehnologije koji su se najverovatnije promenili od prvog ispitivanja. Kao rezultat, tranzicioni ispit nije kraći od ispita serije 70-XXX, ali je više usredsređen na ključne zadatke i veštine koje nisu procenjene u ispitivanju ili sertifikaciji serije 70-XXX koja se zamenjuje.

Kandidati koji su položili ove Azure ispite Mogu polagati Azure Tranzicione ispite​ Da bi stekli ove Microsoft sertifikacije​
70-532: Developing Microsoft Azure Solutions AZ-202: Microsoft Azure Developer Certification Transition Microsoft Certified: Azure Developer Associate
70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions AZ-102: Microsoft Azure Administrator Certification Transition Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
70-535: Architecting Microsoft Azure Solutions AZ-302: Microsoft Azure Solutions Architect Certification Transition Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert

More details about transition exams.

Položili ste vaše ispite?

Nakon što položite ispite, čestitke su sigurne među vašim kolegama i poslodavcima. Pomoći ćemo vam da se dobro pokažete, da dokažete da ste kvalifikovani i aktuelni u novim role zadacima i višestrukim tehnologijama, sa verifikovanim akreditivima koji ste zaradili. Ne samo to, dok tražite druge mogućnosti u vašoj industriji, vaše ažurirane „badges“ – otvaraju mogućnosti do novih poslovnih ponuda onih poslodavaca koji traže baš te veštine koje imate. Plus, mi ćemo vam olakšati da držite korak sa novim rol zadacima, platformama i tehnologijama kako rastu i kako se šire. Sertifikacija i obuka će se redovno ažurirati. Dakle, možete biti sigurni da će, kad god započnete proces, raditi sa trenutnim ulogama.

Već ste na putu do MCSE: Cloud Platform & Infrastructure?

Do 31. decembra 2018. godine možete nastaviti da radite prema vašem MCSE: Cloud Platform & Infrastructure (i srodnim MCSA sertifikatima – MCSA Windows Server 2012, MCSA Windows Server 2016, MCSA Linux on Azure i MCSA Cloud Platform). Od 1. januara 2019. godine, vaše opcije će biti da nastavite ka novoj MCSE: Core Infrastructure sertifikacijom, koja uključuje MCSA Windows Server 2012 i MCSA Windows Server 2016, ili da potražite sertifikaciju Azure job role sertifikaciju preko novih sertifikata objavljenih u ovom blog postu. Ako ste položili tražene ispite do 1. januara, automatski ćete dobiti sertifikat MCSE: Core Infrastructure.

Imate još pitanja?

Da li želite da pogledate sve nove certifikate koje pokrećemo? Pitate se kako novi program utiče na vaše postojeće sertifikate? Budite sigurni da će sertifikati koje ste već zaradili ostati na vašem transkriptu. Pitanje koje ispiti se penzionišu? Pogledajte post na blogu za penzionisanje ispita. Imate druga pitanja? Pogledajte našu stranicu exam FAQs.

Spremni da budete priznati?

Kao što su u IDC Cloud Skills i Organizational Influence paper napomenuli, „IT profesionalci koji razvijaju svoje veštine imaju prilike da poboljšaju svoju karijeru.“ I mi smo ovde da vam pomognemo u tome. Osposobite se za rad u stvarnom svetu, upišite se na hands-on treninge inspirisane profesionalcima, zaradite certifikate (i novo redizajnirane „značke„) kako biste dokazali da možete primeniti veštine u današnjem zahtevnom IT okruženju i dobiti priznanje i posao koji zaslužujete.

Pogledajte detaljnije o ovoj temi!

Izvor: Microsoft

Leave a Reply