Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
22 авг 2019

ReactJS danas veoma popularan zbog jednostavnosti i fleksibilnosti

Mnoge tehnologije su već bile dostupne (Angular, Node, Meteor) kada je Facebook uveo ReactJS. Upravo ove tehnologije su zahtevale od programera da urade prilično mnogo kodiranja.  Developeri koji su radili na drugim framework-ovima bili su suočeni sa izazovom prepisivanja većine koda, čak i prilikom kreiranja komponenti koje se često menjaju. Postojala je realna potreba za novim framework-om koji može lako da razbije složene komponente i ponovo koristi taj kod.

Danas je ReactJS postao veoma popularan baš zbog svojih dodatnih karakteristika poput jednostavnosti i fleksibilnosti. A šta je ReactJS?

ReactJS je JavaScript biblioteka zasnovana na komponentama, koja se koristi za izgradnju interaktivnog i dinamičkog korisničkog interfejsa za web stranice i mobilne aplikacije, posebno za razvoj single page aplikacija gde se podaci reflektuju u realnom vremenu. U Model-View-Controller modelu (MVC), zadužena je za View deo.

U React-u su sve komponente koje kompletiraju početnu stranicu podeljenu na male delove koji kreiraju View (UI). Svaki vizuelni deo aplikacije je zapakovan u samostalan modul poznat kao komponenta. Pošto je logika komponenti napisana u JavaScript-u umesto šablona, lako možete proslediti velike količine podataka kroz svoju aplikaciju i držati se izvan DOM-a. Komponente u React-u se koriste za prikaz aplikacije kao i za interakciju u samoj aplikaciji.

Glavna karakteristika ReactJS je Virtual-DOM, gde je prisutno samo jednosmerno povezivanje podataka (Flux controls), dok je AngularJS za dvosmerno povezivanje podataka. Umesto ažuriranja DOM-a direktno React pravi dve kopije Virtual DOM-a, originalne i ažurirane verzije koje reflektuju promene prikazane u View. Dve kopije koje su sačuvane se zatim upoređuju i kada dođe do bilo kakvih promena reaguju direktno na View ažuriranje, zato se preferira za real-time aplikacije.

React kreira svoj event  sistem koji je u potpunosti kompatibilan sa W3C objektnim modelom. Svi događaji browser-a su upakovani u primere Synthetic Event-a. Tako omogućava cross-browser interfejs za matični događaj. To znači da ne trebate brinuti o nekompatibilnim imenima i poljima događaja. Pored toga, React event sistem implementira se putem delegiranja događaja i ima niz objekata događaja kako bi se smanjila overhead memorija.

React Native je prilagođeni render za React, baš kao i React DOM na Internetu. React Native koristi izvorne komponente umesto web komponenti poput React-a kao building blokove. Za početak od React Native, morate znati osnovne koncepte React-a, kao što su JSX, komponente, state i props. React Native nudi pristup funkcijama koje ove platforme nude, osim što transformišu React kod za rad na iOS i Android-u.

ReactJS Development koristi novu tehnologiju koja se ranije nije koristila u razvoju web aplikacija. Savršen je alat za pravljenje prezentacionog sloja visokih performansi za vaše aplikacije.  Ako koristite prednosti nepromenljivih struktura podataka, ReactJS komponente omogućavaju da razvijete nove funkcije u React-u bez prepisivanja postojećeg koda.

Upravo iz svih ovih razloga, u ponudu škole kompjutera Smart School, uvrstili smo i kurs ReactJS koji smo najavili za 15. oktobar. Više o sadržaju i dinamici kursa, pogledajte na stranici ReactJS.

Leave a Reply