Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
30 авг 2019

Šta Softver Testeri rade?

Većina vas zna da je testiranje softvera postupak provere i potvrđivanja da je softver ili aplikacija bez grešaka, da ispunjava tehničke zahteve vođene određenim dizajnom i razvojem, i da efikasno ispunjava zahteve korisnika. Ono što većina ne zna, je da proces testiranja softvera ima za cilj ne samo pronalaženje grešaka u postojećem softveru, već i pronalaženje mera za poboljšanje softvera u pogledu efikasnosti, tačnosti i upotrebljivosti. Njegov glavni cilj je merenje specifikacija, funkcionalnosti i performansi softverskog programa ili aplikacije.

Baš zato ćemo vam kroz listu predstaviti šta sve Softver Testeri rade:

Istražuju sledeće tipove testiranja

 • Istraživačko testiranje
 • Testiranje funkcionalnosti
 • Testiranje performansi
 • Testiranje upotrebljivosti
 • Testiranje sigurnosti
 • Regresivno testiranje
 • Stres testiranje
 • Load testiranje
 • ATDD
 • Monkey testiranje
 • Test automatizacija
 • Provera

Rade stvari povezane sa bagovima

 • Rasturanje koda/programa/aplikacije da bi pronašli bagove
 • Ponovno otvaranje bagova
 • Pronalaženje rešenja da bi se zakrpili problemi
 • Upravljanje bagovima
 • Retestiranje bagova
 • Validacija bagova

Uključeni su u proces prikupljanja informacija

 • Prikupljanje znanja
 • Tehnologija istraživanja
 • Postavljanje pitanja
 • Istraživanje već otkrivenih problema
 • Učenje o proizvodu
 • Prikupljanje i analiza metrika
 • Izveštavanje o testu
 • Identifikovanje uzroka problema
 • Istraživanje tržišta

Testiranje tipa aktivnosti

 • Dizajniranje i pregled test strategija, test planova i test slučaja
 • Nadgledanje
 • Izveštavanje
 • Proces unapređenja
 • Primena koda da bi testirali okruženja
 • Rešavanje problema
 • Otkrivanje pogrešnih pretpostavki
 • Otkrivanje neuobičajenog i istraživanje šta se dešava „iza scene“
 • Razmatranje da li su zahtevi i očekivanja klijenta isporučeni
 • Okupljanje stakeholdera za sign-off posla
 • Obezbeđivanje da klijenti dobiju što su zahtevali
 • Pisanje mindmap-a

Izvršavaju zadatke povezane sa testovima

 • Izvršavanje test slučajeva
 • Održavanje testova
 • Pisanje automatskih skripti
 • Prikupljanje test podataka
 • Pisanje alata za testiranje
 • Održavanje test okruženja

Upravljanje testiranjem

 • Koordinacija testiranja
 • Pripremanje test planova
 • Prisustvovanje sesijama planiranja
 • Dokumentovanje workflow-a
 • Dokumentacija
 • Odlučivanje o prestanku testiranja
 • Upravljanje testerima u timu
 • Balansiranje resursima na projektu
 • Intervjuisanje i regrutovanje

Analiziraju stvari!

 • Mapiraju ideje
 • Analiziraju story-je
 • Diskutuju o poslovnim procesima
 • Razumeju korisnike
 • Čitaju i pregledaju zahteve
 • Procena i izlaganje riziku
 • Stavlja se na korisničko mesto da bi testirao proizvod/aplikaciju
 • Pretvara korisnički scenario u test scenario
 • Root cause analiza
 • Poboljšava product backlog
 • Kreira burndown karte
 • Analiza rezultata testa

Mogu da rade i druge stvari…

 • Učine svet boljim mesto
 • Primene softver
 • Deploying software
 • Istražuju produkcione probleme u legacy kodu da bi pronašli osnovni uzrok
 • Nerviraju developere 😉
 • Prate ostvarenje klijentovih ciljeva

Ako vam se sviđaju ove aktivnosti i ako možete da se zamislite u ulozi Softver testera, slobodno nam se javite. Prijave za Kurs Software Tester   su u toku!

Leave a Reply