Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
20 апр 2023

SQL – zašto je koristan i kome je namenjen?

SQL je skraćenica za Structured Query Language (jezik strukturisanih upita). Najviše je korišćen programski jezik za baze podataka i namenjen je za upravljanje podacima u relacionim sistemima za upravljanje bazama podataka.

Zašto je koristan?

SQL ima razne namene u oblasti analize podataka, a posebno je koristan jer može da:

  • Izvrši upite prema bazi podataka (QUERYING)
  • Preuzima podatke iz baze podataka (pisanje SELECT izraza da biste preuzeli kolone iz jedne ili više tabela)
  • Sortira i filtrira rezultate upita
  • Koristi spajanje (JOIN) operacija
  • Ažurira i briše zapise iz baze podataka (UPDATE i DELETE)

Ko radi sa SQL bazama?

Analitičari podataka i profesionalci koji se bave pisanjem izveštaja – Danas je gotovo nemoguće ozbiljno se baviti analitikom bez poznavanja SQL jezika. Stoga je obuka posebno značajna za poslovne analitičare s obzirom na to da su zahtevi po pitanju znanja i veština koje treba da ispune sve zahtevniji, a SQL gotovo obavezna stavka u CV-ju i nešto što se podrazumeva.

Administratori baze podataka ili programeri baze podataka – Velika je potražnja za administratorima baza podataka, sa znanjem SQL baza podataka, jer se danas u svakom domenu poslovanja, bilo da se radi o malim online prodavnicama ili velikim korporacijama koriste podaci. A podacima se upravlja koristeći baze podataka.

Inženjeri podataka i naučnici podataka – ključne su osobe za prikupljanje i upravljanje velikim količinama podataka. Inženjeri se bave problemima logistike podataka, a naučnici podataka su značajni, jer su organizacijama pomoć u analizi velikih podataka kako bi se donele važne poslovne odluke.

Koristan je i svima onima koji nemaju veze sa IT strukom, ali su periferno uključeni u podatke, žele da nauče više o radu sa podacima i koriste ih u skladu sa svojim potrebama. Oni koji rade u oblasti ekonomije, finansija, marketinga, statistike, planiranja.

Kako mogu da naučim da radim sa SQL bazama?

Prijavite se za dvodnevni kurs DP-080T00: QUERYING DATA WITH MICROSOFT TRANSACT-SQL  koju Smart škola računara organizuje 13. maja i naučite osnove zadavanja upita.

Obuka je osmišljena tako da vam pruži bazu u osnovama SQL-a i radu sa podacima, tako da možete početi da analizirate podatke koristeći svoje baze podataka. Naučićete kako da postavljate prave upite i dođete do pravih odgovora kako biste doneli značajne podatke za vašu kompaniju. Za obuku nije potrebno prethodno znanje rada u SQL-u.

Leave a Reply