Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
5 јул 2019

Tranzicija Microsoft zvaničnih On-Demand kurseva (MOC On-Demand) FAQs

Predstojeće promene programa Microsoft zvaničnih On-Demand kurseva (MOC On-Demand) će biti implementirane da bi obezbedile poboljšano i pojednostavljeno iskustvo učenja preko ponude online kurseva. Ključni datumi su predstavljeni u tabeli.

Napomena: license key za aktivaciju su dostupni do 6 meseci nakon kupovine sa Courseware Marketplace. Pristup polaznicima startuje onog dana kada se aktivira license key, a ne onog dana kada je partner kupio sa Courseware Marketplace-a.

Najčešće postavljana pitanja – FAQs

P. Zašto se ponuda MOC On-Demand kurseva povlači?  

O. Prošlog septembra na Ignite, najavili smo napredni pristup Microsoft profesionalnoj sertifikaciji i treninzima. Ovaj pristup uključuje lansiranje naše platforme za digitalno učenje, Microsoft Learn, kao i nove role-based sertifikacije. Naš pristup je promenje sa tehnološki orijentisanog na radno orijentisano (role-centirc), gde je fokus postavljen na razvoj vešttina koje će vam trebati da bi napredovali u ubrzanom i sve konkurentnijem cloud-zasnovanom svetu. Dobili smo sjajan feedback koji nam je pomogao da napravimo naše sertifikacije i treninge što je više moguće relevantnim. Nastavljamo da radimo sa korisnicima i partnerima kako bismo razumeli potrebe tržišta. Deo ovog pristupa je i pojednostaviti putanju treninga i konsolidovati našu ponudu treninga i platformi za učenje.

P. Šta je MOC On-Demand?  

O. Microsoft Official Courses On-Demand (MOC On-Demand) je online ponuda koja se prodaje preko Learning Partnerskih kanala. Spaja video, tekst, hands-on labs i provere znanja kako bi pomogao u izgradnji Microsoft technology veština. Polaznici ih mogu konzumirati individualno, gde god to žele, ili kao deo kombinovanog learning iskustva sa ekvivalentnim MOC instructor-led treningom (ILT) u učionici. MOC On-Demand ponuda 90-odnevnog i 180-odnevnog trajanja je dostupna za kupovinu preko Learning Partnera na Courseware Marketplace. Nakon aktiviranja kursa, polaznik ima 90 dana ili 180 dana da ga završi, u zavisnosti od trajanja koje su kupili.

P. Šta se dešava sa MOC On-Demand course ponudama?

O. MOC On-Demand kursevi više neće biti dostupni za poručivanje preko Courseware Marketplace-a nakon sledećih datuma:

• 180-day course offerings: do 28. juna 2019.
• 90-day course offerings: do 30. decembra 2019.

Za prethodno kupljene kurseve, nema promena. To znači da bilo koji kurs i odgovarajuće hostovana vežba (lab) kupljeni pre ovih datuma, biće podržani preko aktivacionih license ključeva u vremenu koje je polaznik kupio. Krajnji rok za sve kurseve koji još nisu povučeni biće 30. septembar 2020.

P. Da li će biti zamene za MOC On-Demand? 

O. Iako nije direktna zamena, Microsoft Learn će služiti kao platforma za online ponudu sadržaja.

P. Koji je timeline za MOC On-Demand povlačenje?  

O. MOC On-Demand kursevi neće biti dostupni za poručivanje preko Courseware Marketplace-a nakon sledećih datuma:

• 180-day course offerings: 28. jun 2019.
• 90-day course offerings: 30. decembar 2019.

Za kupljene kurseve do naznačenih datuma, nema promena. To znači da bilo koji kurs i odgovarajuće hostovana vežba (lab) kupljeni pre ovih datuma, biće podržani preko aktivacionih license ključeva u njihovom aktivacionom periodu od 6 meseci i polaznici će ih moći koristiti u periodu od 90 ili 180 dana u zavisnosti za šta su se odlučili prilikom kupovine.

P. Mi smo implementirali MOC On-Demand sadržaj za naše studente. Koliko dugo će moći da mu pristupe?

O. Još uvek će studenti moći koristiti sadržaj 90 dana ili 180 dana nakon aktivacije license koda, zavisno od verzije koju su kupili. Nemam ni promene aktivacionog prozora za licence key. License key je validan 6 meseci nakon kupovine.

P. Da li će se moj kupljen MOC On-Demand računati na moje obnavljanje preko KPI-jeva?

O. Da, kupljeni MOC On-Demand će biti prikazan u vašim KPI-jevima do 12 navršenih meseci od kupovine.

P. Da li će se moj kupljeni MOC On-Demand računati u FY20H1 Incentive Program? 

O. Da, MOC On-Demand imaće pravo na FY20H1 Incentive Program.

P. Da li imate kompletnu listu MOC On-Demand kurseva koji će biti povučeni?

O. Svi MOC-On Demand kursevi će biti povučeni. Neće biti dostupni za poručivanje preko Courseware Marketplace-a nakon sledećih datuma:

• 180-day course offerings: 28. jun 2019.
• 90-day course offerings: 30. decembar 2019.

P. Da li će setovi digitalnih MOC-ova i MOC On-Demand biti povučeni u isto vreme?

O. Da, biće povučeni u isto vreme. Setovi digitalnih MOC-ova i MOC On-Demand kursevi neće biti dostupni za poručivanje preko Courseware Marketplace-a nakon sledećih datuma:

• 180-day course offerings: 28. jun 2019.
• 90-day course offerings: 30. decembar 2019.

P. Da li korisnik može da dobije potvrdu o završetku ukoliko ne završi MOC On-Demand kurs do vremena povlačenja?

O. Ne. Da bi dobili sertifikat o zavšetku, polaznik treba da završi MOC On-Demand kurs u okviru vremenskog okvira pristupa kursu (90 dana ili 180 dana), beu obzira da li je kurs još uvek dostupan ili ne za porudžbine na Courseware Marketplace-u.

P. Šta se dešava sa lokalizovanim MOC On-Demand kursevima? 

O.  Svi lokalizovani MOC On-Demand kursevi neće biti dostupni za poručivanje preko Courseware Marketplace-a nakon sledećih datuma:

• 180-day course offerings: 28. jun 2019.
• 90-day course offerings: 30. decembar 2019.

P. Nedavno sam kupio MOC On-Demand courseware preko Courseware Marketplace-a. Mogu li ga vratiti? 

O. Ne, ne možete vratiti nedavno kupljen MOC On-Demand courseware. Ovo obaveštenje je najavljeno pre više od godinu dana da bi se zainteresovani unapred informisali o prestanku podrške za MOC On-Demand kurseve. Neće biti omogućeno vraćanje uloženog novca.

P. Nedavno sam kupio MOC On-Demand courseware preko Courseware Marketplace-a. Koliko dugo ću moći da ga redeem-ujem? 

O. Za sve MOC On-Demand kurseve, imate 180 dana (šest meseci) da redeem-ujete license key kursa i 90 ili 180 dana da završite kurs (u zavisnosti od verzije koju ste kupili).

P. Da li postoji neki kontakt tokom procesa povlačenja MOC On-Demand-a? 

O. Vaš Regional Service Center (RSC) će biti Vaš kontakt tokom procesa MOC On-Demand povlačenja.

P. Da li ću moći pristupati MOC On-Demand bookshelf, izveštajima o progresu i potvrdama završetka kursa?

O. Pristup MOC On-Demand bookshelf, izveštajima o progresu i svim potvrdama završetka kursa će biti dostupni do 30. septembra 2020.

P. Da li ću moći da se vratim i pristupim mojim prethodno stečenim potvrdama/sertifikatima o završetku nakon povlačenja MOC On-Demand? 

O. Moći ćete pristupati izveštajima o progresu i prethodno stečenim sertifikatima o završetku i nakon što kursevi više neće biti dostupni za porudžbine preko Courseware Marketplace, i to sve do konačnog prestanka podrške 30. septembra 2020.

Nakon 20. septembra 2020., sve će biti uklonjeno sa Skillpipe i pristup prethodno stečenim courses completion sertifikatima, progres izveštajima i bookshelf-u više neće biti dostupan.

Molimo Vas da odštampate Vaše izveštaje o progresu i sertifikate pre ovog datuma, kako biste imali kopije u Vašoj arhivi. Microsoft neće držati izveštaje o progresu ili sertifikate nakon 30. septembra 2020.

P. Koji je plan za MOC On-Demand kurseve? 

O. Generalno gledano, ne planiramo ažuriranje verzija kursa za buduće MOC On-Demand kurseve. Za ovo može postojati jedan ili dva izuzetka. Proverite Courseware Title Plan za komunikaciju o potencijalnim izuzecima. Nastavićemo da pratimo kurseve na tržištu za tehničku tačnost i kvalitet, i ažuriramo svaki refresh kurs, po potrebi, do 30. septembra 2020.

P. Da li će biti neki nov support proces tokom ove promene? 

O. Trenutni model podrške za sadržaj ostaje na snazi, za sad. Ukoliko se model promeni ili ažurira, bićete obavešteni unapred. Kao podsetnik, molimo Vas da kontaktirate Vaš Regional Service Center (RSC) za sva Vaša pitanja.

P. Šta će se desiti sa MCT access benefitima? 

O. MCT-jevi će imati pristup do 30. septembra 2020.

Leave a Reply