Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
2 јул 2018

U Srbiji preko 50% kompjuterski nepismenih

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, saopštila je na početku prvog sastanka Radne grupe za izradu Predloga strategije razvoja digitalnih veština, koji je održan u četvrtak 28. juna, da je u Republici Srbiji 51% lica starosti od 15 i više godina kompjuterski nepismeno, odnosno da je 34,2% lica kompjuterski pismeno, dok je 14,8% delimično kompjuterski pismeno. Matić je ukazala na to da razvoj novih tehnologija diktira prilagođavanje tradicionalnih struka i veština digitalnom okruženju, te da je kreiranje poslova budućnosti, koje će zahtevati digitalne veštine, izvesno i na nivou Evrope i globalno.

Državni sekretar je istakla da su građanima potrebne digitalne veštine ne samo na poslu, već i radi korišćenja novih digitalnih usluga kao što su e-uprava, e-trgovina i druge, koje im mogu olakšati život, a koje će im biti nedostupne ukoliko ne ovladaju digitalnim veštinama. „Takođe, funkcionalna digitalna nepismenost može izložiti građane, a naročito decu, zloupotrebama novih tehnologija“, upozorila je.

U pripremi je Predlog strategije razvoja digitalnih veština i cilj predloga je razvoj digitalnih veština svih građana kroz povećanje kompjuterske pismenosti, povećanje upotrebe računara i interneta, uvođenje digitalnih veština i kompetencija na svim nivoima obrazovanja i osposobljavanja, kao i podizanje kompetencija nastavnika. Članovi Radne grupe za izradu Predloga strategije razvoja digitalnih veština su pored predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Srpske akademije nauka i umetnosti, Elektrotehničkog fakulteta i Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Akademske mreže Srbije, Matematičke gimnazije u Beogradu i Istraživačke stanice Petnica.

Na kraju krajeva, da vam Torbica ne bude „svetlo na kraju tunela“, ipak se opredelite za neko stručnije rešenje. Škola kompjutera Smart School za svojih 18 godina iskustva ima preko 18.000 polaznika na osnovnim i stručnim IT kursevima, koji garantuju kvalitet i stručnost kojim se vodimo. Pogledajte ponudu osnovnih, grafičkih, web, security, Project Managemet, softskills, administratorskih i programerskih kurseva…

Izvor: PC Press

Leave a Reply