Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
28 мај 2024

VAŽNE PROMENE VEZANE ZA MICROSOFT SERTIFIKACIJU

Obaveštavamo vas da se PL-100 Power Platform App Maker sertifikacija povlači 30. juna 2024. godine. To znači da posle tog datuma više neće biti moguće sticanje ovog sertifikata.

Microsoft je uveo novi set akreditacija, nazvanih Applied Skills, koje su osmišljene da potvrde konkretne veštine neophodne za uspešnu implementaciju ključnih projekata u skladu sa poslovnim ciljevima.

Microsoft Power Platform Applied Skills je 12. februara 2024. godine pokrenuo nove akreditacije:                                            PL-7001: Create and Manage Canvas Apps with Power Apps
PL-7002: Create and Manage Automated Processes by using Power Automate
PL-7003: Create and Manage Model-Driven Apps with Power Apps and Dataverse

Ove akreditacije predstavljaju odličnu priliku za unapređenje vaših veština i praćenje najnovijih trendova u industriji.          Budite sigurni da pratite promene kako biste ostali korak ispred!

Leave a Reply