Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
5 мар 2024

Kolike su plate Project menadžera u Srbiji?

Prema izveštaju PMI-ja SAD, Australija, Nemačka, Velika Britanija  i Singapur su na listi prvih pet zemalja koje nude najperspektivnije plate za Project menadžer profesionalce.

A kakva je situacija u Srbiji i koji su faktori koji utiču na visinu plate?

Plate projekt menadžera u Srbiji mogu značajno varirati u zavisnosti od različitih faktora kao što su iskustvo, obrazovanje, industrija u kojoj rade, veličina kompanije i lokacija.

  1. Iskustvo: Projektni menadžeri sa višegodišnjim iskustvom (seniori) imaju veće iskustvo od onih sa manje iskustva (juniori), pa su samim tim i bolje plaćeni.
  2. Obrazovanje: Osobe sa relevantnim sertifikatima, diplomama ili dodatnim obrazovanjem u oblasti projekt menadžmenta obično mogu očekivati veće plate. Ukoliko imate određeno iskustvo, ali još uvek niste sertifikovani ispit možete da polažete u Smart school test centru.
  3. Industrija: Plate se razlikuju i u zavisnosti od industrije u kojoj obavljaju posao. Recimo, projekt menadžeri u IT sektoru obično imaju više plate u poređenju sa drugim industrijama. Obim i budžet projekta, kao i sektor u kojem radite značajno utiču na potencijal plate.
  4. Veličina firme: Plate mogu varirati u zavisnosti od veličine firme. U većim kompanijama sa kompleksnim projektima, plate projekt menadžera mogu biti veće u odnosu na manje firme.
  5. Lokacija: Projektni menadžeri u većim gradovima, kao što je Beograd, obično imaju tendenciju da imaju veće plate u poređenju sa manjim mestima.

Koliki je raspon plate Project managera?

Prema podacima sa sajta helloworld.rs u proseku junior ima 850 € (minimalna 500€, a maksimalna 1600€), medior 1597 € (minimalna 500€, a maksimalna 4000€), senior 1916€ (minimalna 590€, a maksimalna 3200€) platu, a visina može da se razlikuje u zavisnosti od gorenavedenih faktora.

Ukoliko želite da postanete sertifikovani Project menadžer prijavite se za obuku Upravlljanje projektima po PMI metodologiji koji je zakazan za 22. maj i ostvarite jedan od potrebnih uslova za sticanje PMI akreditacije, PMP ili CAPM, a to je 35 časova formalne obuke iz Upravljanja projektima.

Leave a Reply