Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
28 јул 2022

Da li je prekvalifikacija svima neophodna?

Prekvalifikacija u okviru kompanije podrazumeva da zaposleni stiče nove veštine kako bi se pripremio za preuzimanje nove uloge u kompaniji. Poslodavci moraju da shvate da je važno da svojim zaposlenima pruže mogućnost da unapređuju svoja znanja i stiču nova.

Bez obzira na to čime se bavi firma u kojoj radite ili koju vodite u današnje vreme najvažnije je prilagođavanje novim uslovima života i rada.

Pre Covid 19 pandemije niko nije ni pomislio da se u toliko oblasti nesmetano može raditi od kuće i da sve besprekorno funkcioniše. Kompanije koje su bile spremne da brzo reaguju posledice pandemije skoro da nisu ni osetile.

Zašto je važna prekvalifikacija u kompanijama?

Prekvalifikacija (reskiling) podrazumeva da pomažete  svojim zaposlenima da nauče veštine koje su im neophodne za novu ulogu u kompaniji.

Ulaganjem resursa u unapređenje poslovanja, svojim zaposlenima ćete pomoći da se pripreme za značajne promene u odnosu na njihove trenutne uloge.

Recimo ukoliko se bavite klasičnom prodajom i odlučite da se sad više bazirate na e-trgovinu menadžere možete unaprediti obukom za analizu podataka, bolje planiranje zaliha, logistiku, kao i osnovama digitalnog marketinga.

Osim toga, u današnje vreme kada ljudi rade od kuće na poslovnim računarima važno je voditi računa i o bezbednosti i rizicima koje to sa sobom nosi.

Kako da ponovo obučite zaposlene?

Prekvalifikacija zaposlenih nije ni malo jednostavan zadatak i zahteva ozbiljno strateško planiranje, naročito ako to podrazumeva njihovo premeštanje u višu tehničku oblast.

  1. Odredite prioritete

Nemoguće je ponovo obučavati celu kompaniju. Uspeh će biti zagarantovan samo ako se odredi koje veštine su potrebne, a ne koji zaposleni su na raspolaganju.

Sredstva i resursi treba da se usmere na oblasti kod kojih će prekvalifikacija zadovoljiti neposrednu potrebu, a kasnije se može primeniti i na druge oblasti.

  1. Identifikujte zaposlene koji će najbolje dalje preneti znanje

Suština prekvalifikacije je podučavanje zaposlenih novim veštinama, a proces je svakako mnogo jednostavniji ako zaposleni imaju relevantvno osnovno znanje. U manjim kompanijama lakše je prepoznati zaposlene koji lako mogu da pređu u nove uloge i koji mogu dalje da prenose znanje. U velikim kompanijama je važno voditi baze podataka o veštinama koje su zastupljene u celoj organizaciji.

  1. Praktikujte rotacije i unakrsnu obuku

Rotacije odeljenja ili učestvovanje u zadacima na određenim projektima mogu pomoći zaposlenima da nauče nove veštine. Nikad se ne zna kada možete otkriti skriveni talenat u svom timu, koji uz dodatnu edukaciju može da se uputi na novo radno mesto.

  1. Pošaljite zaposlene na kurseve i obuke.

Interne obuke su naravno veoma važne, ali što se tiče usvajanje novih veština  eksterna obuka je ipak pravi put. Smart school ima više od 250 različitih kurseva koji pomažu profesionalcima da steknu nove veštine, da se prilagode novim zahtevima koji se od njih očekuju, a u testing centru možete polagati ispite za sticanje međunarodno priznatih sertifikata. Osim toga kursevi su veoma prilagodljivi da zadovolje specifične potrebe kompanija i na raspolaganju su i opcije grupnog upisa za timske treninge.

https://www.smartschool.rs/kursevi-smart-skole/

Leave a Reply