Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
5 јан 2021

GDPR

Višedecenijski napori Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije da uspostave novi pravni okvir koji reguliše problem obrade podataka o ličnosti građana Evropske Unije i slobodnog kretanja takvih podataka doveli su do kreiranja Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – skraćeno GDPR).

Višejezična verzija Opšte uredbe o zaštiti lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ  je dostupna na ovom linku.

GDPR zahteva od svake organizacije koja na bilo koji način obrađuje podatke građana Evropske unije (ali i svih lica koja nisu državljani Evropske unije, već samo stanuju u njenim okvirima) da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti. 

Bilo da ste tek novi na polju GDPR-a ili se pitanjima relevantnim za GDPR bavite još od njegovog objavljivanja, bilo da se vaša organizacija priprema da pristupi implementaciji rešenja usaglašenih za zahtevima GDPR-a ili ste to već učinili – naši predavači će Vam u skladu sa nivoom obuke, pomoći da se osposobite za izazove kojima su pred Vama.

Ova obuka Vam pomaže u razvijanju kompetencija i znanja potrebnih za vođenje svih procesa u skladu sa zahtevima Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti , ali i sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) koja je na snazi u svim zemljama Evropske unije.

Obuka je namenjena svim poslovnim subjektima, kompanijama i njenim zaposlenima, bez obzira na delatnost i veličinu kompanije, rukovaocima, obrađivačima podatka o ličnosti i licima za zaštitu podataka o ličnosti. Svima onima koji su uključeni u procese zaštite ličnih podataka i informacione bezbednosti, pojedinci koji žele da steknu znanja o principima privatnosti, kao i oni koji žele da izgrade karijeru u oblasti zaštite ličnih podataka.

Posledice neusaglašavanja sa zahtevima GDPR, počev od 25.5.2018. godine, za poslovne sisteme se kreću od opomena i zahteva za ispravljanje inspekcijskih nalaza, do novčanih kazni koje se kreću do 4% ukupnog prometa u prethodnoj godini. U narednom periodu, očekuje se porast ransomware napada (šifrovanja diska i iznude novca za dešifrovanje), upravo zbog rigorozne kazne za GDPR neusaglašenost.

Leave a Reply