Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
29 јан 2024

Microsoft ispiti – Bodovanje i rezultati

Sticanjam Microsoft sertifikacije potvrđujete svoja znanja i veštine u radu sa najnovijim Microsoftovim tehnologijama i dobijate prepoznat status IT profesionalca. Microsoft sertifikati pružaju znatnu prednost prilikom konkurisanja za zaposlenje, kao i u unapređenju karijere.

Kako se boduju Microsoft ispiti?

Svi rezultati tehničkih ispita se prikazuju na skali od 1 do 1.000. Prolazni rezultat je 700 ili više. Prolazni rezultat se zasniva na znanju i veštinama potrebnim za pokazivanje kompetencije, kao i na težini pitanja.
Kada odgovarate na pitanja iz više delova, dobićete jedan poen za svaku komponentu na koju ste tačno odgovorili.
Ako pitanje vredi više od jednog poena, biće zabeleženo u pitanju. Obično ćete dobiti jedan poen za svaku komponentu na koju ste tačno odgovorili.
Ako izaberete netačan odgovor, jednostavno nećete zaraditi poen za to pitanje ili deo. Za netačne odgovore ne oduzimaju se poeni.

Da li kandidati dobijaju odmah rezultate?

Za većinu ispita, rezultate ćete imati u roku od nekoliko minuta nakon završetka ispita. Takođe ćete dobiti izveštaj sa ocenom ispita i povratnim informacijama o svom učinku.
Za rezultate ispita koji sadrže lab potrebno je oko 30 minuta da dobiju rezultat.
Vaš rezultat će biti dostupan na vašem Learn profilu u roku od 24 sata.

Gde se nalaze rezultati?

Rezultat se nalazi na Microsoft Learn profilu. Potrebno je da se ulogujete na profil, odete u deo Certification.

Šta ukoliko kandidat ne položi ispit?

Ako kandidat ne položi ispit prvi put, mora sačekati 24 sata pre nego što ponovo polaže.
Između svih narednih pokušaja (do 5) čeka se period od 14 dana.
Ne možete polagati dati ispit više od pet (5) puta u periodu od 12 meseci od prvog pokušaja. Ako niste položili ispit 5 puta, imaćete pravo da ga ponovo polažete 12 meseci od datuma prvog pokušaja.
Ne možete ponovo polagati ispit koji ste položili osim ako vam nije istekao sertifikat.

Izvor: https://learn.microsoft.com/

Leave a Reply