Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
25 мар 2021

Mlađi od 25 i stariji od 75 godina najosetljiviji na sajber prevare

Prevaranti su oportunisti, traže najlakše ciljeve

Najnovije istraživanje objavljeno u Izveštaju o sajber kriminalu LexisNexis Risk Solutions od 23. februara, prati globalnu aktivnost sajber kriminala od jula 2020. do decembra 2020. Izveštaj otkriva kako su globalne promene bez presedana 2020. Godine, stvorile nove mogućnosti za sajber kriminalce širom sveta, posebno jer su ciljali nove korisnike onlajn kanala.

Istraživanje LexisNexis-a utvrdilo je rast globalnog obima transakcija od 29 procenata u poređenju sa drugom polovinom 2019. Ovaj rast je zabeležen u sektorima finansijskih usluga (29 procenata), e-trgovine (38 procenata) i medija (9 procenata). Broj napada koje je pokrenuo čovek smanjio se u 2020. za približno 184 miliona, dok je broj botovskih napada porastao za 100 miliona. Sektor e-trgovine zabeležio je najveći rast obima napada botova u poređenju sa ostalim industrijama, uprkos smanjenju stope napada koje je pokrenuo čovek. Stopa napada za plaćanja putem e-trgovine izvršena putem mobilne aplikacije viša je nego za bilo koju drugu industriju. Ovo predstavlja potencijalnu tačku rizika za preduzeća. Suprotno uobičajenom mišljenju, porast broja bot napada u drugoj polovini prošle godine nije bio povezan sa preseljenjem radne snage iz kancelarije u kuću.

Krivci su bili prevaranti koji su testirali spiskove ukradenih identiteta, prema Kimberli Sutherland, potpredsednici za prevare i identitet u LexisNexis Risk Solutions. Ova mreža je registrovala automatizovane napade velike brzine, često sa iste mašine ili lokacije, a ti napadi su obično ciljani na e-trgovinu i medijske platforme. Veliki priliv novih digitalnih kupaca pojavio se na mreži 2020. godine. Upravo se starosna grupa mlađa od 25 godina, praćena starosnom grupom preko 75 godina, pokazala najranjivijom na napade prevaranata. Mlade ljude najčešće smatramo tehnološki inteligentnima, ali oni takođe imaju tendenciju da budu opušteniji u obrascima korišćenja i spremnosti za razmenu ličnih podataka. Starosna grupa preko 75 godina suočava se sa drugačijim izazovom, jer se generalno smatra da su manje upoznati sa najnovijim digitalnim tehnologijama, što povećava njihovu podložnost prevarama i pokušajima krađe identiteta. Prevaranti su oportunisti, traže najlakše ciljeve. Najveći broj napada je potekao od prevaranata lociranih u Sjedinjenim Državama. Zemlje poput Kanade, Ujedinjenog Kraljevstva i Nemačke takođe se uklapaju u 10 najboljih zemalja za svaki metod napada. Šezdeset i sedam posto svih transakcija bilo je putem mobilnih kanala. Studija je analizirala 24,6 milijardi transakcija od jula do decembra 2020. godine i otkrila da su masovni automatizovani botovi koji se koriste za testiranje identiteta i dalje široko rasprostranjeni. Otvaranje novih računa i dalje beleži visoke stope napada. Ovo predstavlja ključnu tačku ulaska za prevarante koji žele da unovče akreditive prikupljene usled kršenja podataka.

Mnogi novi-digitalni kupci prvi put su se pojavili na mreži. Najmlađa starosna grupa korisnika na mreži postala je najosetljivija na napade prevara tokom šestomesečnog perioda. Analiza je otkrila da je zabeležen rast od 10 procenata novih kupaca među starosnom grupom mlađom od 25 godina.

Najstarija starosna grupa, 75 i više godina, iskusila je sledeću najveću stopu napada. Generalno se smatra da je ova grupa manje tehnološki obrazovana i stoga ranjivija na digitalne prevare. Milenijalici i Gen Z su najosetljiviji na napade prevara. To je u suprotnosti sa tendencijom pretpostavke da je starija populacija najosetljivija na napade prevara.

Dva velika problema postoje sa današnjim pristupom sajber riziku – prvo, mere bezbednosti koje se sprovode više nisu efikasne u zaštiti kupaca od prevara. Većina napora u borbi protiv prevara oslanja se na ideju da su podaci na mreži i van mreže sigurni, a to jednostavno više nije tačno. Drugo, mere potvrde identiteta koje mnoge organizacije sprovode da bi se zaštitile od prevara, ne naillaze na razumevanje kupaca. Neki smatraju da je pojačana autentifikacija (korišćenjem, recimo, jednokratne šifre ili postavljanjem pitanja o autentifikaciji zasnovanoj na znanju) preveliki napor, te napuštaju transakciju, a ponekad čak i prestaju da posluju s tom organizacijom.*

Ako ne želite da budete deo ove statistike, najbolji način je da se edukujete. Zato Vas pozivamo da pogledate našu ponudu Security kurseva, kako za administratore tako i za korisnike računara.

*izvor: PC Press

Leave a Reply