Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
8 авг 2018

Osnove rada sa bazama podataka! Osnove SQL-a!

Da li znate šta je baza podataka?

Jednostavno rečeno, baza podataka je sistematična kolekcija podataka. Baze podataka podržavaju skladištenje i manipulaciju podacima i koriste se da bi se lakše upravljalo tim istim podacima. Postoji bezbroj primera oko vas gde se koriste baze podataka, od EPS-a koji koristi veliku bazu potrošača da bi mogao ispostavljati račune i pratiti njihovu potrošnju i dugovanja, preko Univerziteta sa bazama upisanih i završenih studenata, pa sve do Facebook-a koji skladišti veliku bazu podataka o svojim članovima i njihovim aktivnostima, prijateljima, porukama, reklamama i td.

A šta je SQL?

SQL (Structured Query Language) je jezik struktuiranog upita i predstavlja strandardni jezik za rad sa relacijskim bazama podataka.
SQL se može efikasno koristiti za ubacivanje, pretraživanje, ažuriranje i brisanje zapisa baze podataka. Takođe se koristi za optimizaciju i održavanje baza podataka.

20. avgusta, najavili smo kurs Osnove SQL-a – Osnovni rad sa bazama podataka! Ovaj kurs je namenjen svima onima koji bi želeli da nauče php/mysql ili aspx/sql, kao i studentima i srednjoškolcima koji treba da savladaju osnove projekovanja baze podataka.

Za ukupno 12 časova raspoređenih na 3 radna dana (ponedeljak, sreda i petak), naučićete koncept baza podataka, kao i kako da projektujete i dizajnirate baze podataka.

Za pohađanje ovog kursa, potrebno je poznavanje osnovnog rada na kompjuteru. Pod ovim podrazumevamo da znate da manipulišete padacima (kopiranje, premeštanje, brisanje), zatim da organizujete dokumenta (kreiranje foldera i podfoldera), kao da i se snalazite u Windows okruženju.

Kurs Osnove SQL-a se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela koji su usko povezani. Na teorijskom delu ćete proći kroz ER model, dok ćete na praktičnom delu naučiti kako da:

  • Primenjujete Microsoft Access u razvoju baze podataka
  • Izradite, dodajete i pregledate podatke u tabeli
  • Povezujete tabele
  • Izrađujete i izvodite upite (SQL)
  • Izrađujete forme za obuhvat podataka nad tabelom ili upitom
  • Izrađujete i realizujete izveštaje nad tabelom ili upitom

Čekamo Vas 🙂

 

Leave a Reply