Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
21 јун 2021

Ulaganje u znanje je ulaganje u uspeh! Kako to TeleGroup radi

Bez obzira čime se bavite u životu, da li pišete knjigu, radite u banci, proizvodite nameštaj ili ste distributer sportske opreme, u svim Vašim aktivnostima postoji poslovni aspekt, mogućnost za poboljšanje životnog standarda, razvoj poslovne karijere i korist od prilagođavanja potrebama društva koje se stalno menja.

Pored formalnog obrazovanja, neophodno je raditi na poslovnom obrazovanju koje će vam dalje pomoći u razvijanju veština iz stvarnog sveta i uspešnom životu. Na tržištu se nalaze na stotine odličnih kurseva na kojima možete steći poslovno obrazovanje i obogatiti set vaših veština. Od kurseva komunikacije, liderstva, pa do promovisanja i uštede troškova.

Upravo se po tome razlikuju uspešne kompanije i pojedinci. 

Tako je i prošle nedelje završena specijalistička obuka iz Projektnog menadžmenta – Upravljanje troškovima na projektima, u kompaniji TeleGroup u njihovim matičnim prostorijama.

Vođeni vizijom da budu inspiracija i pokretačka snaga kroz izgradnju i negovanje talentovanih ljudi koji stvaraju i uvode napredne tehnologije i da razvijaju poslovanje na novim tržištima, TeleGroup je uvek bila spremna da ulaže u edukaciju svojih zaposlenih. Kako su projekti u ovoj kompaniji veoma kompleksni i zahtevni, zaposleni na vodećim pozicijama, završili su dvodnevnu stručnu edukaciju sa ciljem produbljivanja potrebnih znanja iz Upravljanja projektima po PMI metodologiji. Polaznici su dobili bolji uvid u Upravljanje projektima sa fokusom na finansijsku komponentu projekata kao potrebnom elementu ka njihovom uspešnijem ishodu.

Sve organizacije teže da njihovi projekti budu uspešni i da ispune očekivanja klijenata, kao i njihove interne ciljeve ali u praksi samo 57% projekata se završi u okviru svojih početnih budžeta, dok su ostali premašili cilj koji su sebi postavili. Razumevanje šta je upravljanje troškovima projekata i kako biti efikasan u tome može biti korisno za organizacije da ostanu na planiranom kursu.

Da bi se projekat mogao nazvati uspešnim, neophodno je da on ispunjava zahteve i planirani obim, i da je kvalitet izvršenja visokog standarda, završen je u roku i završen u okviru budžeta. Otuda je upravljanje troškovima projekata jedan od ključnih stubova upravljanja projektima i relevantno je bez obzira na domen, bilo da se radi o proizvodnji, maloprodaji, tehnologiji, građevinarstvu itd. Ovaj kurs obukvata upravljanje troškovima projekta kao postupak procene, budžetiranja i kontrole troškova tokom životnog ciklusa projekta, sa ciljem zadržavanja troškova u okviru odobrenog budžeta.

Za više informacija, budite slobodni da nas kontaktirate na telefon: 065/4728-200 ili putem email-a: school@smart.rs.

Leave a Reply