Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
9 јун 2023

Svečana dodela sertifikata za polaznike prekvalifikacije za deficitarna IT zanimanja

Danas je održana svečana dodela sertifikata i uverenja polaznicima programa prekvalifikacije za Front-End Developer-a i Microsoft Power Apps Programeru u svečanoj sali Gradske kuće. Program je finansirala Gradska uprava za privredu grada Novom Sada.

Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada u saradnji sa Smart školom računara od 2015. godine uspešno sprovodi program prekvalifikacije nezaposlenih lica za deficitarna zanimanja na polju informacionih tehnologija.

Na osnovu analize tržišta rada u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, zaključeno je da potražnja za IT zanimanjima prevazilazi postojeću ponudu i zato se svake godine povećavaju izdvojena sredstva za Akcioni plana zapošljavanja i obuke za deficitarna zanimanja. Rezultati su više nego dobri, gde se pokazalo da više od 50% učesnika ovog programa u prvim mesecima nakon obuke, nađe posao u struci za koju su se prekvalifikovali.

Prošle godine program prekvalifikacije za Front End proramera je pohađalo 30 kandidata. Na osnovu izveštaja koji smo dobili od NSZ 22 kandidata se više ne nalaze u evidenciji nezaposlenih lica Nacionalne službe (73%).

U 2022. godini Gradska uprava za privredu je finansirala dva programa, i to obuke:

  1. Front-end programer (12.12.22- 02.07.2023. godine) decembar-jun
  2. Microsoft Power Apps Programer (05.12.22- 10.03.2023. godine) decembar- mart

U programu za Front end programera je učestvovalo ukupno 26 kandidata. Program je obuhvatao 170 časova obuke i 80 sati praktičnog rada na projektu. 23 kandidata su redovno prisustvovala obuci i stekli su uslov za dobijanje Uverenja o pohađanoj obuci.

Sertifikat o uspešno završenoj obuci su dobila 23 kandidata, koji su stečeno znanje potvrdili i na periodičnim testiranjima.

Od ukupno 26 kandiata 20 kandidata je aktivno učestvovalo na praktičnom delu i možemo reći uspešno završilo praksu. (77% kandidata).

Od 20 kandidata koji su uspešno završili i obuku i praktičan deo, 7 kandidata će dobiti i pismo preporuke od predavača i škole.

U programu Microsoft Power app prekvalifikacije je učestvovalo ukupno 20 kandidata. 17 kandidata je redovno prisustvovalo obuci i steklo uslov za dobijanje Sertifikata o uspešno završenoj obuci.

Od ukupno 20 kandidata 17 kandidata je aktivno učestvovalo na praktičnom delu i možemo reći uspešno završilo praksu. (85% kandidata).

Svi polaznici programa – Microsoft Power Apps programer dobijaju vaučer za polaganje zvaničnih Microsoft ispita, što je izuzetno značajno s obzirom na to da je sertifikacija veoma važna u IT industriji.

„Velika većina polaznika je pokazala želju za učenjem i timski duh. Uspešno su pratili online nastavu i završavali planirane primere i vežbe. Dinamika predavanja se pokazala dobro jer su polaznici uspevali da pređeno gradivo još dodatno obrade kod kuće prateći snimke predavanja. Kreirali su svoje grupe na internetu kako bi i van nastavnog centra komunicirali i rešavali nejasnoće. Većina polaznika su bili izuzetno aktivni na časovima i aktivno učestvovali  u raspravi kod dopunskih pitanja.“ – izjavio je jedan od predavača i mentora obuke, Gordan Blažić. „Kandidati su imali 2 nedelje rok da završe svoje projekte i na taj način se upoznaju sa definisanjem rokova na projektima. Aktivnost je bila na visokom nivou i polaznici su pokazali maksimalnu angažovanost. Domaći zadaci su pokazali svoju opravdanost i uspešnost, jer su tražili dodatno angažovanje kandidata kod kuće“ dodao je on.

Leave a Reply