Upravljanje projektima - Project management

Upravljanje projektima je širok pojam koji se odnosi na ogromne poslovne poduhvate kao što je izgradnja fabričkih pogona i sala, implementacija novih tehnologija, organizacija značajnih sportskih događaja…pa do manjih poput izrade poslovnog plana, razvoja novih proizvoda i usluga.

Šta podrazumeva upravljanje projektom?

Upravljati jednim projektom znači sagledati sve njegove aspekte i dovesti ga do uspešne realizacije u što kraćem vremenskom roku i uz što manje ulaganja. Projektni menadžeri doprinose da se posao dobro obavi, smanje troškovi i ispoštuju rokovi. Upravljanje projektom znači upravljanje timom (kako sa 5, tako i sa preko 100 ljudi), komunikacijom, vremenom, troškovima i različitim rizicima, a sve ovo možete naučiti na našem kompletnom Project management treningu po PMI metodologiji

Upravljanje projektima danas predstavlja poslovni standard koji se koristi širom sveta u organizacijama u svim industrijama i disciplinama, uključujući i građevinarstvo, IT i telekomunikacije, energetiku i naftnu industriju, aeroindustriju, finansije, državnu upravu i javne službe. Poslednjih 30-tak godina prešlo je fascinantan i dinamičan razvojni put. Nastavlja i dalje svoj eksponencijalni rast koji duguje dokazanoj efikasnosti u uspešnom ostvarivanju postavljenih poslovnih rezultata.

Veština upravljanja projektima omogućava brži napredak do viših pozicija i bolju zaradu u svim delatnostima. U našoj zemlji postoji velika potražnja za dobrim rukovodiocima projekata i stručnjacima koji poznaju i alate za uspešno vođenje projekata, pa oni veoma lako dolaze do angažmana.

Naš Project Management Training Program

U nameri da vama i vašim organizacijama pomognemo da steknete ili unapredite potrebna znanja i veštine iz Upravljanja projektima i postanete što bolji poslovni profesionalac, kreirali smo „Project Management Training Program“. Sa njim bićete spremni za naredne korake u vašem profesionalnom razvoju i poslovne izazove.

Naš PM trening program je sveobuhvatan i predstavlja kamen temeljac za razvoj potrebnih znanja za usavršavanje u ovoj dinamičnoj poslovnoj disciplini. Savršen je kako za početnike tako i za polaznike sa iskustvom. Pruža konsolidovano i formalno znanje iz najbolje svetske prakse, najnoviji presek metodologije i njenu praktičnu primenu u poslovnom okruženju.

Njegove prednosti su:
 • Prvi i jedini sveobuhvatan i kompletan trening program iz Upravljanja projektima u regionu
 • Napravljen je po PMI metodologiji, koja je najviše zastupljena u organizacijama širom sveta i tražena i predstavlja njenu praktičnu primenu
 • Relevantan program koji predstavlja najbolju i poslednju svetsku praksu (koja i dalje evolvira a time i naš program)
 • Male grupe (ograničene do 15-20 polaznika)
 • Aktivno, interaktivno i praktično učenje sa posebnom pažnjom na analizi primera iz stvarnog života ili iskustva polaznika i pružanjem odgovora i saveta za budućnost
 • Rad u grupama tj. posebna pažnja je postavljena na timski rad
 • Fleksibilna struktura programa koja omogućava polaznicima ili organizacijama da sami ili uz našu preporuku personalizuju program za sebe odnosno da izaberu i grupišu treninge prema svojim potrebama i željama
 • Fleksibilna struktura koja omogućava kastomizaciju treninga prema potrebama organizacija iz raznih industrija i poslovnih disciplina (napr.finansije, ITC, itd.)
 • Priprema polaznika za uspešnu akreditaciju (PMI PMP i CAPM)
 • Pristup koji je usređen na razvijanje i ostalih potrebnih rukovodećih veština i znanja, kao što je liderstvo, itd.
 • Iskusan, akreditovan i motivisani predavač sa globalnim profesionalnim iskustvom
 • Fleksibilan kalendar treninga – standardni i prema potrebama klijenata
 • Fleksibilno mesto održavanja treninga, u trening centru ili u samoj organizaciji, bilo da je to u Novom Sadu, Beogradu ili u celom regionu
 • Trening je dostupan na srpskom ili engleskom jeziku
 • Dokazano iskustvo u kreiranju kastomizovanih treninga za kompanijske ciljeve i potrebe zaposlenih

 

Upravljanje rizikom na projektima

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje obimom projekta

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje nabavkama na projektima

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje ljudskim resursima na projektima

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje kvalitetom na projektima

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje komunikacijom na projektima

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Alati za upravljanje projektima (Project Management)

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoKralja Aleksandra 12, Novi Sad (Pariski magazin, II sprat)
Slobodnih mesta0/0

Da li želite da vodite projekte i da postanete Projektni menadžer?

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg mladenaca 5
Slobodnih mesta1/0

Planiranje realizacije projekta i izrada plana (Scheduling)

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0

Upravljanje projektima za učesnike na projektu

InstruktorMarija Desnica
Vrsta kursaU školi
DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Trg Mladenaca 5
Slobodnih mesta0/0