Smart security program

Smart security program …

Spisak kurseva

Radware DefensePro level1

DatumTermin u najavi
Vreme09:00-17:00
Cena206350,00 + PDV

Bezbedan korisnik – napadi I pretnje

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena18720,00 + PDV

Digitalna forenzička istraga „DFI“

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena96048,00 + PDV

Analiza mrežnog saobraćaja „Wireshark”

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena36000,00 + PDV

Penetration testing „KALI/BACKBOX“

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena96048,00 + PDV

CISSP Priprema

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena119952,00 + PDV

Information Security Theory – Teorija Informacione Bezbednosti

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena119952,00 + PDV

IT Sigurnost

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena5000,00 + PDV