Blog

Vesti, akcije, događaji, zanimljivosti...
18 јун 2020

Svečana dodela ECDL diploma studentima Doma Evrope

Kao deo profesionalnih aktivnosti Doma Evrope, studenti koji studiraju u četvrtoj godini osnovne i nepodeljene studije, na završnim godinama studija imaju mogućnost učešća na dodatnim kursevima za nadogradnju i softskills veština. U akademskoj godini 2019/2020, 16 studenata je izabralo ECDL Start i Business Master 1. S obzirom na vanrednu epidemiološku situaciju, kurs koji je prvenstveno započet u učionicama škole kompjutera Smart School, nastavljen putem interneta kako bi se izbegli lični kontakti i sačuvalo zdravlje svih polaznika.

ECDL module su takođe polagali online nakon završetka obuke od 40 časova i možemo sa ponosom reći da je svih 16 studenata ispunilo potrebne uslove za sticanje ECDL sertifikata (European Computer Driving Licence), koja potvrđuje znanje o korišćenju računara na jedinstven, standardizovani način širom Evrope.

ECDL index i međunarodni sertifikat iz informatičke pismenosti koji se sastoji od 4 modula: operativni sistemi (Windows), obrada teksta (MS Word), rad sa proračunima i tabelama (MS Excel), kao i informacije i komunikacije (Internet), studentima je uručen 17. juna 2020. godine u Domu Evropa u Novom Sadu od strane direktorice škole kompjutera Smart School, Danijele Rakite.

Leave a Reply