ECDL Sertifikacija

European Computer Driving Licence (Evropska kompjuterska vozačka dozvola) je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja garantuje da nosioc ove sertifikacije poznaje rad na računaru na nivou ECDL standarda.

15-ecdl_logoECDL sertifikat je priznat u 148 zemalja širom sveta i danas predstavlja jedan od osnovnih zahteva poslodavaca pri zapošljavanju.

U skladu sa realizacijom inicijative Evropske komisije i potsticanjem informatičke edukacije akcijama Grand Coalition i eSkills for Digital Job i u Srbiji se otpočinje sa primenom proširenog ECDL standarda informatičke obuke. Novi koncept sertifikacije – ECDL Profile sertifikat predstavlja prosirena znanja pojedinca iznad nivoa ECDL Sart sertifikata.

Smart je spremno dočekao novi prošireni ECDL standard informatičke obuke i pripremio za Vas obuke koje će Vam olakšati polaganje novih ECDL modula i omogućiti da obogatite Vaš ECDL profil.

Nivoi ECDL sertifikacije

ECDL sertifikacija je dostupna u tri nivoa u zavisnosti od broja položenih modula.

 • ECDL Start digitalna pismenost- ECDL Start sertifikat se stiče nakon uspešno položena četiri modula: osnove računara, obrade teksta, tabličnih kalkulacija i interneta. ECDL Start sertifikat predstavlja dokaz osnovnog nivoa digitalne pismenosti.
 • ECDL Core digitalna kompetencija – ECDL Core sertifikat se stiče nakon uspešno položenih ECDL Start modula uz dodatak modula za izradu prezentacija i baza podataka. ECDL Core sertifikat predstavlja potvrdu da je kandidat u potpunosti kompetentan za korišćenje računara i opštih računarskih aplikacija, kao i da poznaje suštinske IT koncepte.
 • ECDL Profile – ECDL Profil sertifikat se stiče nakon uspešno položenih ECDL Start modula uz dodatak jednog ili više standard modula za IT sigurnost, onlajn kolaboraciju, obradu slike, obradu internet stranica, projektno planiranje, 2D CAD i upotrebu zdravstvenog informacionog sistema. ECDL Profil sertifikat predstavlja stvarne sposobnosti kandidata u svim sferama korišćenja  računara i opštih računarskih aplikacija, kao i da poznaje suštinske IT koncepte.

Ukoliko želite da proverite svoje znanje možete uraditi predtestove. Klikom na link prezećete materijale za vežbanje ili proveru znanja.

Primer testova – Osnove korišćenja računara
Primer testova – Osnove koriscenja_interneta
Primer testova – Obrada teksta
Primer testova – Tabelarne kalkulacije

Više o ECDL-u i sertifikaciji pogledajte na zvaničnom web sajtu ECDL Srbija.

Smart Vam stoji na raspolaganju, ukoliko želite da steknete dodatna znanja ili adekvatnu pripremu za polaganje sledećih modula:
 1. Osnove računara – OS Windows 7 Osnove interneta – Internet Explorer i MS Office Outlook
 2. Obrada teksta – MS Office Word
 3. Tabelarne kalkulacije – MS Office Excel
 4. Korišćenje baze podataka – MS Office Access
 5. Prezentacije – MS Office PowerPoint
 6. IT sigurnost
 7. Onlajn kolaboracija – OneDrive
 8. Obrada slika – Adobe Photoshop
 9. Obrada internet stranica – HTML i CSS
 10. Projektno planiranje – MS Office Project

Osnovna dva kursa na kojima ćete savladati osnovne tehnike poslovne korespodencije, naučiti da funkcionalno upotrebljavate programe MS Office paketi i premiti se za polaganje ispita i sticanje neke od medjunaradno priznatih ECDL sertifikacija su:

Na osnovu stečenog znanja posle ova dva kursa je omogućeno polaganje ispita za sticanje ECDL sertifikata. Polaganje zvaničnih ispita/modula za sticanje ECDL sertifikacije može se obaviti takođe u našim prostorijama, budući da smo autorizovani ECDL test centar.

Prisustvovanje kursevima nije uslov za polaganje ispita. Ako kandidat ima tražena znanja, može da se prijavi za testiranje, a nakon uspešno položenih ispita dobija ECDL diplomu, koja je priznata u celoj Evropi.

Pripremni kursevi za sticanje ECDL sertifikacija:

MS Excel – osnovne tehnike

Datum01.12.2023 - 06.12.2023
Vreme17:00-20:15h (pet-pon-sre)
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena5.000,00 + PDV

Business Master 1 – MS Word, MS Excel, Windows, Outlook, Internet

DatumTermin u najavi
Vreme17:00-20:15h (pon-sre-pet)
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena15.000,00 + PDV

Business Master 2 – MS Access, MS Power Point

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena9.000,00 + PDV

Onlajn kolaboracija

DatumTermin u najavi
VremeTermin u najavi
MestoNovi Sad, Bulevar oslobođenja 78 (V sprat)
Cena2.500,00 + PDV